👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV: Allt jag säger är sant (roman)

Skapad 2019-09-26 09:44 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Arbete med boken Allt jag säger är sant av Lisa Bjärbo.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Hur är det att vara tonåring idag? Att ta stora beslut och möta konsekvenserna? Boken "Allt jag säger är sant" behandlar bland annat dessa frågorna.

Innehåll

Syfte

se kopplingar ur läroplanen nedan.

Centralt innehåll

se kopplingar ur läroplanen nedan.

Konkretiserade mål

Målet med uppgiften är att eleverna ska läsa en skönlitterär bok och fundera över olika uppgifter. Skönlitteratur är en viktig del för att utveckla mentala processer, forma ens egen identitet och få mer empati för andra, utöka ordförrådet, förbättra minnet och göra en mer kreativ.

Genomförande

Vi kommer att läsa boken under fem lektioner i skolan. Till varje del finns en uppgift att genomföra i Classroom.

del 1: sid 11 - 56 - Uppgift: Skriva dagbok - inlämnat 26/9

del 2: sid 56 - 101 - Uppgift: Personbeskrivning - inlämnat 7/10

del 3: sid 101 - 146 - Uppgift: Mormor - inlämnat 7/10

del 2: sid 146 - 192 - Uppgift: Språket - inlämnat 21/10

del 2: sid 192 - 234 - Uppgift: Recension - inlämnat 21/10

Bedömning

Bedömning kommer att ske enligt matrisen nedan. Det handlar både om deltagandet i muntliga diskussioner i samband med lektionerna, men också kvaliteten på de inlämnade uppgifterna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
SV: Allt jag säger är sant (roman)

Diskutera

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bokdiskussion
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med...
Du har inte deltagit i momentet. Ingen bedömning kan göras.
...enkla och till viss del underbyggda argument.
...utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
...välutvecklade och väl underbyggda argument.

Uppgiftsbedömning

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
1. Skriva dagbok
Genom att göra /.../ sammanfattningar av olika texters innehåll med /.../ till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du /.../ .
Du har inte genomfört uppgiften alt du har inte uppnått lägsta kunskapskravet för uppgiften. Ingen bedömning kan göras.
enkla // viss koppling // grundläggande läsförståelse
utvecklade // relativt god koppling // god läsförståelse.
välutvecklade // god koppling // mycket god läsförståelse.
2. Personbeskrivning
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra /.../ om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du har inte genomfört uppgiften alt du har inte uppnått lägsta kunskapskravet för uppgiften. Ingen bedömning kan göras.
enkla och till viss del underbyggda resonemang
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang // ...och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
välutvecklade och väl underbyggda resonemang // ...och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
3. Mormor
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra /.../ om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du har inte genomfört uppgiften alt du har inte uppnått lägsta kunskapskravet för uppgiften. Ingen bedömning kan göras.
enkla och till viss del underbyggda resonemang
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang // ...och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
välutvecklade och väl underbyggda resonemang // ...och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
4. Språket
Du kan ge /.../ omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du har inte genomfört uppgiften alt du har inte uppnått lägsta kunskapskravet för uppgiften. Ingen bedömning kan göras.
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
5. Recension
Du kan också föra /.../ resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du har inte genomfört uppgiften alt du har inte uppnått lägsta kunskapskravet för uppgiften. Ingen bedömning kan göras.
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade