Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP åk 7 Slöjd 2020-2021

Skapad 2019-09-26 09:51 i Tullbroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2015/2016 för Falkenbergs kommunala skolor
Grundskola 7 Slöjd
Under läsåret kommer vi att arbeta individuellt med planeringar och genomförande av egna arbeten. Eleven kommer att arbeta med både trä-, metall- och textilslöjd. I textilslöjden kommer vi att arbeta med mönster, måttagning och design. Eleverna kommer att sy ett klädesplagg. I trä- och metallslöjden kommer vi bl.a att arbeta med ritteknik, sammansättningar, funktion, färg, form och design.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Målet är att du ska göra ett arbete från planering till färdig produkt. Du ska dokumentera planering, arbetsprocess och värdering.

Du ska lära dig grunderna i hur ett klädesplagg ser ut, hur det är framtaget och vilket arbete som ligger bakom de kläder man köper i affären.

Du ska lära dig baskunskaperna för olika sammansättningar.

Du ska genomföra arbetet så självständigt du kan med handledning.

 Du ska få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • lösa problem
 • planera och strukturera arbetet
 • använda för slöjden specifika begrepp, tex. sömsmån, kapmån och måttsticka
 • resonera, analysera och värdera
 • motivera val
 • se sammanhang
 • följa olika instruktioner både muntliga och skriftliga. 

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer hela arbetsprocessen dvs. hur du genomför de olika momenten.

Vilka beslut du fattar och hur du löser dina uppgifter.

Hur du tar ansvar för att arbetet går framåt och blir färdigt.

Vilka egna initiativ du tar.

Hur du löser problem som uppstår.

Vi gör en bedömning utifrån den dokumentation du har gjort.

Undervisning och arbetsformer

 • Föreläsningar
 • Skriftliga instruktioner
 • Muntliga instruktioner
 • Handledning
 • Enskilt arbete
 • Prova på
 • Grupparbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
  Sl  A 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  Sl  A 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 9
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: