Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grej Of The Torsdag (GOTT) - Smedjan

Skapad 2019-09-26 10:00 i Österbyskolan Östhammar
I ett ämnesövergripande arbetssätt arbetar vi med allmänbildning under mikrolektioner. De kallas för "Grej Of The Day" eller GOTD.
Grundskola 1 – 3 Teknik Svenska Svenska som andraspråk Matematik Musik Slöjd Engelska SO (år 1-3) Bild Idrott och hälsa NO (år 1-3) Hem- och konsumentkunskap
Varje torsdag under terminen får de elever som vill delta i GOTT. Eleverna får dra världskort där det är 3 givna frågor om varje land. Eleverna kan även välja att dra ett katastrofkort.

Innehåll

Innehåll

Varje torsdag kommer eleverna få möjligheten att delta i GOTT där de får dra ett landskort alternativt ett katastrofkort. Sedan får eleverna med hjälp av dator svara på de tre givna frågorna som står på kortet. Det finns 3 olika svårighetsgrader på landskorten. Katastrofkorten är mer krävande och ställer högre krav på eleverna men de kan fortfarande anpassas utifrån elevernas kunskapsnivåer.

Hur?

Arbetet inleds med att eleverna delar in sig två och två och sedan drar ett valfritt kort i valfri svårighetsgrad. Sedan ska de gemensamt i sina par hitta svaren på frågorna med hjälp av sökmotorn google. 

Svaren sriver de sedan ner i ett worddokument och slutligen letar de upp en passande bild till sin text.

 

Förankring i kursplanens syfte

Eleven ska väcka och utveckla en nyfikenhet och en lust till att lära mer och ta till vara denna. 

"Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i olika former.

Arbetssätt

 • diskussioner i par - i mindre grupp - i hel grupp
 • repetition av innehåll sker löpande under terminens gång 

 

Utvärdering

Elevernas texter sätts upp för allmän beskådning på GOTT väggen runt en världskarta. På så vis kan eleverna gå tillbaka och läsa om det de undersökt samt att andra elever kan läsa om de olika Grejerna på väggen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: