👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 8 D och 8 E Ht - 19

Skapad 2019-09-26 10:18 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 8 Matematik
Hur stor sannolikhet är det att slå en femma när man slår en tärning? Eller om man drar en lott? Det är sådana här typer av frågor vi räknar med i det här området. Inom sannolikhet så undersöker man bland annat hur troligt det är att olika saker ska inträffa. Till exempel hur troligt är det att få en vinstlott i ett lotteri. Hur stor är sannolikheten för att man ska slå en sexa när man slår en tärning mm. När det gäller statistik så kommer du att få lära dig om olika diagram. lära dig att göra tabeller och hur man gör enkla egna undersökningar och redovisar resultatet av undersökningarna. Tal och räkning Du kommer att få lära dig om hur du gör beräkningar med negativa tal. Du kommer också att få lära dig vad potenser, tiopotenser och kvadratrötter är samt lära dig hur du gör beräkningar med dessa.

Innehåll

     

Tidsplanering

Vecka

Område vi arbetar med

35 – ( 39) 40

Sannolikhet      8D test fred. v 39       8E v.40

40 ( 41 ) - 43

Statistik

45 - 51

Tal och räkning

Uppgifter

 • Egen statistisk undersökning

 • Test sannolikhet

 • Test negativa tal

 • Inlämningsuppgift negativa tal

 • Inlämningsuppgift addition och subtraktion med negativa tal.

 • Inlämningsuppgift multiplikation och division av negativa tal.

 • Inlämningsuppgift potenser

 • Inlämningsuppgift: Beräkningar med potenser

 • Inlämningsuppgift: Tiopotenser

 • Test potenser

 • Kluring-Cirkelns area

Matriser

Ma
Sannolikhet

Lägre ------------------------>
-------------------------->
----------------> Högre
Sannolikhet
 • Ma
 • Ma
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
 • Ma  A 9
Du kan lösa mycket enkla problem som gäller sannolikhet
Du kan lösa enkla problem som gäller sannolikhet där du behöver tänka i flera led.
Du kan lösa problem som gäller sannolikhet där du behöver tänka i flera led och i sammanhang som är nya.

Ma
Egen statistisk undersökning

Lägre ------------------------>
---------------------------------------->
-----------------------------> Högre
Urvalsgrupp
Ni har frågat i en åldersgrupp eller i samma miljö. Ni har frågat högst 30.
Ni har frågat olika åldersgrupper i samma miljö eller samma åldersgrupp men i olika miljö Ni har frågat högst 60
Ni har frågat olika åldersgrupper i olika miljöer. Ni har frågat över 60 personer.
Frågeställning och hypotes
Ni har en enkel frågeställning som ni undersöker.
Ni har en frågeställning och en hypotes som är kopplad till frågeställning.
Ni har en frågeställning och en hypotes som är kopplad till frågeställning. Ni har förklarat val av frågeställning samt motiverat hypotesen.
Rapport och redovisning
Ni har en tabell och ett diagram och berättar muntligt om er undersökning.
Ni har en tabell och ett lämpligt diagram utifrån frågeställning. Ni berättar hur ni genomförde er undersökning samt beskriver er hypotes, resultat och slutsats av er undersökning. Ni förklarar resultaten utifrån ert diagram.
Ni har en tydlig tabell och ett lämpligt och lättavläst diagram utifrån frågeställning. Ni berättar hur ni genomförde er undersökning och motiverar ert urval av de som ni har frågat samt beskriver er hypotes, resultat och slutsats av er undersökning. Ni förklarar resultaten utifrån ert diagram och hypotes samt ger förslag på förbättringar som ni skulle genomföra om ni gjorde om undersökningen.

Ma
Taluppfattning - Negativa tal, potenser och kvadratrötter

Nivå 1
Lägre------------------->
Nivå 2
-------------------------->
Nivå 3
-------------------> Högre
Negativa tal
Du kan storleksordna både positiva och negativa tal. Du kan göra enkla beräkningar med negativa tal. Du känner dig dock inte alltid helt säker Ex: 4 – 10 = -6 -3 – 12 = -15 -3 • -10 = 30
Du kan storleksordna både positiva och negativa tal decimaltal. Du kan göra beräkningar med negativa tal och visar på relativ säkerhet i dina beräkningar. Ex: 4 – 10 = -6 -3 – 12 = - 15 -5 - ( - 5 ) = 0 -3 • -10 = 30 -10 / -2 = 5
Du kan göra beräkningar med negativa tal och visar på stor säkerhet i dina beräkningar. Du kan dra korrekta slutsatser som du också kan förmedla när det gäller hur du tänker. Ex: Avgör vilket av följande som är störst utan att göra några beräkningar -3 • -4 • -4 / 4 -10 • -5 • -4 /-4
Potenser
Du kan skriva om enkla potenstal till vanlig form och tvärtom. Du kan göra mycket enkla beräkningar med potenser. Ex: 10^3 • 10^5
Du kan skriva om enkla potenstal och tal i grundpotensform till vanlig form och tvärtom. Du kan göra beräkningar med tal både i potensform och grundpotensform. Ex: 3 • 10^3 • 5 •10^-5 Du skriver dina svar i grundpotensform korrekt.
Du har lätt för att lösa problem när det gäller potenser och grundpotenser. Du kan lösa uppgifter med mycket små och stora tal i potensform utan problem genom att utnyttja fördelarna när det gäller beräkningar med potenser och grundpotenser.
Kvadratrötter
Du känner till de vanligaste kvadratrötterna. Ex: Roten ur 16 = 4 Roten ur 100 = 10
Du känner till de vanligaste kvadratrötterna och kan lösa enkla problem med kvadratrötter. Ex: En kvadrat är 16 kvadratcentimeter. Hur långa är sidorna?