👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 1A, kapitel 2

Skapad 2019-09-26 11:32 i Söderås skola Rättvik
Matematik utifrån vårt läromedel Favoritmatematik
Grundskola 1 Matematik
Kapitel 2

Innehåll

Det här kommer du att lära dig:

       Taluppfattning och tals användning

 • Skriva siffrorna 0-5
 • Naturliga tal 0-10, siffra, tal, antal
 • Markera på tallinje 0-10
 • Begreppen fler färre 
 • Tecken =,<, >
 • Uppdelning av talen
 • Pengar 0-5 kronor
 • Addition, talkompisar, addition med tre termer, samt på tallinje.
 • Subtraktion, med två eller tre termer samt på tallinje.
 • Sambandet mellan addition och subtraktion

      Algebra

 • Likamedtecknets betydelse    

       Problemlösning

 • Pengar, räkna ut summan och hur mycket som är kvar.
 • Göra räkneberättelser
 • Att beskriva en räkneberättelse med hjälp av "mattespråk". 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att ha både gemensamma och individuella genomgångar och diskussioner.

Du kommer att få arbeta laborativt och i din mattebok. Ibland kommer vi också att sjunga mattesånger, leka mattelekar och spela mattespel.

Hur din lärare ser vad du har lärt dig: 

* genom det dagliga arbetet med matematik

* med hjälp av skolverkets bedömningsstöd.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3