👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets myller

Skapad 2019-09-26 12:27 i Katarina Norra skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Vad krävs för att liv ska uppstå? Vad är en art? Linné och Darwin

Innehåll

LPP Biologi åk 7

Puls Biologi sid 6-27

Planetens gränser samt Ordning i myllret

Kursen behandlar i första hand:

·         Vad som behövs på en planet för att det ska kunna finnas liv på den.

·         Hur det kommer sig att just jorden blev så lämplig för liv.

·         Vilka som är de avgörande händelserna i livets utveckling.

·         Hur många människor som kan leva på jorden.

·         Vilken som är planetens mest spridda djurart.

·         Vilken djurart som förändrar naturen mest av alla.

·         Vad som är typiskt för liv.

·         Vad det finns för skillnader och likheter mellan celler hos olika organismer.

·         Vad som har gjort Carl von Linné och Charles Darwin berömda.

·         Vad som menas med den linneanska rangordningen.

·         Vad som menas med begreppet evolution

·         Vad som menas med en art.

·         Hur arternas namn är konstruerade.

·         Hur indelningen i riken och domäner har ändrats sedan Linnés tid.

·         Huvuddragen i livets utveckling.

 

Prov tisdag 1/10 v 40

 

Arbetssätt: Föreläsningar på tisdagar. På måndagar studerar eleverna de sidor som föreläsningen har omfattat, ofta med hjälp av instuderingsfrågor.

 

På laborationerna har vi fokuserat på att lära oss använda ett mikroskop.
Vi studerar bland annat mikroorganismer i en höinfusion, växtceller från rödlök, djurceller från insidan av kinden samt jästsvampceller samt bakterier.

 

Instruktion för hur man gör ett preparat och mikroskopets delar beskrivs på sid 385-386 i Biologiboken.

Exempel på viktiga ord och begrepp: Atmosfär, biosfär, gravitation, exoplanet, organism, mikroorganism, fortplantning, ämnesomsättning, fotosyntes, klorofyll, cellmembran, cellplasma, cellkärna, arvsanlag, DNA, växthuseffekt, ozonlager, botanik, zoologi, flora, fauna, art, fertil, steril, hybrid, Linné, ståndare, pistill, sexualsystem, klassificering, artnamn, Darwin, Beagle, Galapagos, evolution, anpassning,  survivel of the fittest, eukaryoter, prokaryoter, bakterier, arkeéer, riken, domäner mm.