Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svalan Ht-19

Skapad 2019-09-26 12:54 i Hasselbackens Förskola Stenungsund
Åofjpwofhåewlfnåwlcn
Förskola
HT-19 Hur kan vi främja barnens språkutveckling genom att utforska olika yrken i mindre grupper?

Innehåll

 

Var är vi? 
Vart ska vi?

Mål ur Lpfö -18 som vi särskilt riktar lärprocesserna mot är: 

Att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. Dessutom ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska.

Att Förskolan ska också ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

Ovan beskriva mål vill vi under kommande termin lägga extra fokus på i vår planering av verksamheten eftersom vi både ser ett intresse för språkande på olika sätt, samtidigt som vi också ser ett behov av språklig utveckling i vår barngrupp.

Vad vill vi förändra/förbättra? Vi vill skapa förutsättningar för barnen att utveckla sina språk och sin språkförståelse. Vi vill ge barnen förutsättningar att förstå varandra och kommunicera med varandra och med oss vuxna i olika situationer, detta genom ett ökat ordförråd och större språkförståelse.

Aktionsforskningsfråga: Hur får barnen förbättrad språkförståelse genom att utforska olika yrken i mindre grupper? Hur kan vi främja barnens språkutvecklingen att utforska olika yrken i mindre grupper?

Vilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas? Våra möten som vi har i mindre grupper och lärmiljöerna.

 

Hur gör vi?

 Process: Vi planerar att komma igång med mindre grupper så att vi kan vidareutveckla undervisningen för att stimulera barnens språk och språkförståelse. Verktyg som vi kommer att använda oss utav är bildstöd, tecken som stöd, böcker, digitala verktyg, introducera material att skapa med och fysiska upplevelser.

 Planera och motivera aktioner:

  • Dela oss i mindre grupper: i den lilla gruppen får varje barn större möjlighet att uttrycka sig och att bli sedd och hörd, vilket i sin tur leder till större möjlighet till lärande och utveckling riktat mot våra mål.
  • I den lilla gruppens form utforska olika yrken och ge möjlighet till skapande på olika sätt.
  • Utveckla arbetet med bildstöd och tecken som stöd, för att skapa förutsättningar för språkförståelse.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: