👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Näringskedjor och näringsvävar

Skapad 2019-09-26 13:22 i Nolbyskolan Alingsås
Näringskedjor
Grundskola 1 – 3 Biologi NO (år 1-3)
Allting i naturen hör ihop och är beroende av varandra. I det här arbetsområdet ska du få lära dig om vad näringskedjor är och hur de fungerar.

Innehåll

Arbetsområde:

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. 

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan. 

Du ska få lära dig:

- om näringskedjor och näringsvävar, samband mellan organismer (växter och/eller djur) i ekosystem

Konkreta mål:

Du ska kunna:

·       berätta om kopplingen mellan växter och djur i enkla näringskedjor

·        berätta om kopplingen mellan växter och djur i enkla näringsvävar 

·        använda områdets begrepp

Undervisningen:

Du kommer att:

- få lyssna på genomgångar

-se på film

-läsa

-skapa en egen näringskedja och näringsväv i bild och form

Begrepp som vi kommer att arbeta med:

näringskedja

näringspyramid

näringsväv

rovdjur

växtätare

allätare

producent

konsument

toppkonsument

 

Bedömning

Du ska kunna:

-beskriva muntligt och skriftligt om hur en näringskedja  fungerar samt kunna ge exempel på en sådan kedja.

- beskriva muntligt och skriftligt om hur en näringsväv  fungerar samt kunna ge exempel på en sådan väv.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3