👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Bojen V.40

Skapad 2019-09-26 13:33 i Sjögården förskola Flen
Förskola
Att utveckla ordförråd och motorik. Barnen ska lära sig namnen på färgerna och benämna vid färg i sin vardag.

Innehåll

Syfte: Att utveckla ordförråd och motorik. Barnen ska lära sig namnen på färgerna och benämna vid färg i sin vardag.

 

Innehåll

Datum: 30/9 - 4/10 2019

Ansvariga: Arbetslaget Bojen

Material: Pärlor, piprensare, halsbandssnodd, papper, målarfärg, naturmaterial, ipad, penpal, kompisböcker och leksaker.

Nulägesbeskrivning: Nu är det höst och då finns det mycker färger ute i naturen, så vi vill att barnen ska inspireras av naturen på olika sätt. Vi upplever att barnen har svårt att vänta på sin tur, och vi vill då med hjälp av boken "vänta på din tur" lära barnen att vänta på sin tur i olika vardagssituationer.

Måndag: Promenad i närområdet.

Tisdag: Läsgrupp med hjälp av pollyglutt om boken "Vänta på din tur".

Onsdag: Grupp-aktivitet 

Torsdag: Skapande aktivitet med pärlor

Fredag: Barnens val av aktiviteter

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18