👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 3

Skapad 2019-09-26 13:33 i Lövestad skola Sjöbo
Övergripande planering i svenska utifrån "nya språket lyfter" samt kunskapskraven i läsförståelse.
Grundskola 3 Svenska
När man läser blir det en upplevelse. Detta kan man sen i sin tur dra nytta av i sitt skrivande. Då man kan förmedla något man läst om i sin egna berättelse. Att lyssna till någon som berättar något, kan ge en känsla av att men själ varit med om det. Det kan också skapa ett intresse för att vilja veta mer.

Innehåll

Att tala, läsa, lyssna och skriva är arbetsområden i svenska som prioriteras i årskurs 1-3. 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges

förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

• söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Dessa förmågor kommer tränas genom att eleverna får:

 • läsa och skriva olika sorters texter (genrer)
 • lyssna till högläsning av olika genrer
 • återberätta, samtala och reflektera över vad man har läst eller hört
 • leka med språket på olika sätt
 • träna sig på att uppmärksamma språkliga strukturer
 • träna sig på att ha ett kritiskt förhållningssätt
 • träna på att anpassa sitt språk till olika mottagare och sammanhang

 

Arbetssätten kommer varieras och eleverna får vara delaktiga i utformningen av undervisningen. ASL och samarbetslärande är naturliga inslag i undervisningen. Svenska är även en grundpelare i våra ämnesövergripande temaområden.

 

Elevernas kunskaper och förmågor bedöms kontinuerligt. Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd ligger också till grund.

 

 

 

Matriser

Sv
Svenska årskurs 3

Nya Språket lyfter 1 - 3

Läsa åk 3
 • Sv   3
 • Sv   3
Du kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Du förstår det du läser och kan berätta vad det handlar om.
Du förstår och kan hitta bra poänger i det du läser.
Du använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
Läsa åk 3
 • Sv  1-3
Du läser för att uppleva och lära.
Du läser olika typer av texter ofta och regelbundet.
Du förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Skriva åk 3
 • Sv   3
Du kan skriva ord och korta texter.
Du använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Du skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Du använder olika slags stöd när du skriver en text.
Skriva åk 3
 • Sv   3
 • Sv   3
Du skriver berättelser med början, mitten och slut.
Du kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Du kan skriva om det du lärt dig med egna ord så andra förstår.
Du planerar ditt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
Berättande
 • Sv  1-3
Du kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Du kan återberätta en händelse eller en saga så att andra förstår vad du menar.
Du kan berätta längre berättelser så att poängen blir tydlig.
Du kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och vilka som lyssnar.
Beskrivande, förklarande, Instruerande och argumenterande
 • Sv  1-3
Du kan beskriva olika saker så att andra förstår vad du menar.
Du kan förklara så att andra förstår vad du menar.
Du kan ge och ta muntliga instruktioner.
Du talar om vad du tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Alfabetet
 • Sv  1-3
Du vet ordningen på några av bokstäverna i alfabetet.
Du vet i vilken ordning de flesta av bokstäverna kommer i alfabetet.
Du kan alfabetet.
Du kan sortera ord i alfabetisk ordning.
Handstil och dator
 • Sv   3
Du kan forma några bokstäver läsligt.
Du kan forma flera bokstäver med läslig handstil.
Du kan forma alla bokstäver med läslig handstil, både versaler och gemena.
Du kan skriva på dator med eller utan hjälp av ljudstöd.
Samband text och bild
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan med stöd från vuxen kombinera dina texter med bilder för att förstärka budskapet.
Du kan till viss del kombinera dina texter med bild för att förstärka budskapet.
Du kan med hjälp av bilder förstärka och förtydliga dina texter.
Du har god förmåga att förtydliga och förstärka dina texter med hjälp av bilder.