👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rättigheter, ideologier och ekonomi

Skapad 2019-09-26 13:47 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Samhällskunskap
Sista kursen i samhällskunskap berör våra rättigheter, ideologier och det ekonomiska kretsloppet.

Innehåll

Slutkursen i samhällskunskap har rättigheter ideologier och ekonomi i fokus.

Matriser

Sh
Ideologi, rättighet och ekonomi

E
C
A
Aspekt 1
reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, - Vi arbetar med ideologier.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
Ny aspekt
analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, - Vi arbetar med det ekonomiska kretsloppet
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras situation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Ny aspekt
reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. - Vi arbetar med rättigheter, skydligheter, yttrandefrihet, tryckfrihet och diskrimineringsgrunderna.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter.