👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation och samspel

Skapad 2019-09-26 14:01 i Rävekärrs grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola F – 3 Kommunikation
Kommunikation och samspel i lek/lärsituationer.

Innehåll

Tidsperiod

HT 2019

 

Så här kommer vi att arbeta:

 

Leksituationer

 • Kims lek                  
 • Ballongspel
 • Lottospel
 • Lera                     
 • Billek?
 • Tåglek?                   
 • Bygglek?                

 

Bokläsning

 • Läsa bok med elevnära text, tex fotobok om vad E gör i skolan
 • Läsa böcker med återkommande ord, personalen förstärker med tecken (TAKK) och bilder (pekprat)
 • Läsa böcker på Polyglutt och Inläsningstjänst

 

Skriva

 • Arbeta med bokstavsljud på appar i ipad. Personalen förstärker med handalfabetet.

 

Sånger

 • Veckans teckensång (tex SignUp eller Sånghatten)

 

Välja

 • Välja mellan aktiviteter med stöd av bilder på väljaark

 

Bilder för struktur över dagen

 • veckoschema
 • dagsschema
 • nu-sedan-ark
 • förstärka tid visuellt med tidshjälpmedel

 

Generellt…

 • Samspelsstrategier
 • Pekprat på basordkarta
 • Pekprat på situationskartor
 • Introducera Widgit Go

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Kommunikation i olika sammanhang, till exempel under raster eller med digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-3
 • Kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.
  KOM  1-3
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  KOM  1-3
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-3
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-3
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman och symboler, såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9