👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott

Skapad 2019-09-26 14:05 i Getingeskolan Halmstad
Planering för idrott och hälsa årskurs 1
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Vi försöker alltid att ha roligt på idrottslektionerna och målet är att eleverna ska få med sig en positiv bild av idrott och fysisk aktivitet. När vi visar hänsyn till varandra, följer reglerna och kan samarbeta bidrar det till att alla kan trivas, utvecklas och tycka om att vara fysiskt aktiv.

Innehåll

Syfte och mål med undervisningen

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att utföra varierade rörelser i olika sammanhang, kunna genomföra olika idrottsaktiviteter och vara medvetna om vilka risker som finns och hur de kan undvikas.

Centralt innehåll årskurs 1-3

Utifrån läroplanens centrala innehåll kommer vi i F-klassen arbeta med följande:

Undervisning

Vi kommer under det här läsåret lära oss :

-att behärska de motoriska grundformerna, det gör vi genom lek och användning av redskap.

-att röra oss till musik och till olika slags rytmer gör vi genom lekar och dansövningar.

-säkerhet och hänsynstagande lär vi oss genom samtal och gruppövningar.

Vi kommer även att lära oss om hälsa och hygien genom att prata om kostens och sömnens påverkan på vår hälsa och genom att byta om och duscha i samband med varje lektionstillfälle. Vi kommer också att fokusera på att lära oss samarbeta; två och två, i små grupper och i stora grupper. Detta gör vi genom lekar, samarbetsövningar och lagsporter.

 

 

-Duscha och byta om inför varje lektionstillfälle.

-Följa regler och visa hänsyn.

-Delta i alla moment och våga prova det som är nytt.

-Med kontroll utföra olika rörelser.

-Röra sig i takt till musik.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3