👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det svenska rättsväsendet

Skapad 2019-09-26 14:06 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Ett arbete om våra rättigheter, skyldigheter och det svenska rättsväsendet.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Ett arbete om rättigheter, skyldigheter och det svenska rättsväsendet.

Matriser

Sh
Det svenska rättsväsendet

E
C
A
Aspekt 1
Vi arbetar med rättsväsendet och begreppen som är centrala för att förstå vad som händer om någon bryter mot lagen samt vad exempelvis polisen har för roll i rättsystemet.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga struktu¬rer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. (förstår innebörden av de centrala begrepp vi arbetat med ex. målsägande, vittne och advokat.)
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i sam¬hället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det ge-nom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Ny aspekt
Vi arbetar med rättigheter och skyldigheter som finns i ett samhället och i det svenska rättsväsendet.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Vi arbetar med samhällets förebyggande insatser och vad som händer om brott begås.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar var¬andra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.