👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt "Huset"

Skapad 2019-09-26 14:24 i Furuhällsskolan Härryda
Nu ska du få skriva en miniroman med flera kapitel! Under höstterminen skall du få skriva om livet i ett flerfamiljshus. Vi får följa dina familjers strapatser och du får använda din fantasi.
Grundskola 5 Bild Svenska
Nu ska du skriva en miniroman med flera kapitel!

Innehåll

Undervisningens innehåll (arbetssätt och arbetsformer)

Jag läser kapitlen först sedan kommer arbetsuppgifterna. (Ca 1 kap per vecka)


1. Presentera arbetsgången
    Läsa kapitel 1 -  illustrera huset
                           -  skriva allmän beskrivning om huset och dess omgivning.
2. Kapitel 2-5      -  öva personbeskrivningar
                           -  öva adjektiv
3. Kapitel 6-9      -  skriv om olika givna händelser / action
                          
                       
4. Kapitel 10        - Muntligt snabbrepetera vad som hänt tidigare i berättelsen och därefter skriva slutet!

5.                          Uppläsning i smågrupper
6.                          Kontinuerligt ge och ta respons samt bearbeta texten

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur:

¤ din roman hänger ihop kronologiskt - med en tydligt inledning, handlingar och slut
¤ dina huvudpersoner/karaktärer presenteras i romanen
¤ ditt språk och stavning är
¤ du bearbetar och förbättrar din text
¤ du kan ge omdömen om några av dina kamraters texter - omdömden som hjälper deras texter att bli ännu bättre och tydligare

Kunskapskrav

Avsnitt 4

Omdöme

Syfte


 

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6