👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slagverk, sär4-6

Skapad 2019-09-26 14:25 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Grundsärskola 4 – 6 Musik
Vi tar reda på hur olika slagverksinstrument ser ut, låter och fungerar.

Innehåll

TID

Vi jobbar med detta under 5 veckor i början av terminen och vid ett par lektioner senare i höst.

 

MÅL

Du får utveckla din kunskap om slagverk, hur de ser ut, låter och fungerar.

Du får också utveckla din kunskap om hur olika slagverksinstrument kan användas för att skapa olika känslor och uttryck i musiken.

 

SÅ HÄR SKA VI JOBBA

Vi tittar på filmer från symfoniorkestrar där de visar slagverk

Vi spelar rytminstrument lett av en dirigent, som styr vilket instrument som ska spelas.

Ni spelar ett komp på jembetrumma genom att härma det jag spelar.

Vi improviserar på xylofon

Vi spelar trumset och lär oss vad de olika delarna heter

Vi besöker Kulturskolans slagverksrum.

 

HUR OCH PÅ VAD KOMMER BEDÖMNINGEN ATT GRUNDAS 

Under arbetsområdet kommer jag huvudsakligen bedöma din förmåga att

-säga vad några av våra rytminstrument heter

-spela rytminstrument under ledning av en dirigent.

-spela jembe med samma puls och rytm som mig.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över musik från olika genrer, tidsepoker och kulturer, och
  Mu
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp, och symboler.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Imitation med röst, rörelser, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Blås-, sträng-, tangent-, och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut och exempel på ensemblespel.
  Mu  4-6
 • Musikassociationer: bilder och känslor som kan uppstå när man lyssnar på musik.
  Mu  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet musik för att till exempel samtala om musik och utvärdera arbetsprocesser.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • I ensemblespel medverkar eleven i att spela på något instrument och bidrar då till att använda enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
  Mu  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om musik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Mu  E 6
 • I ensemblespel spelar eleven på något instrument på ett delvis fungerande sätt och använder då med viss säkerhet enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
  Mu  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om musik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Mu  C 6
 • I ensemblespel spelar eleven på något instrument på ett väl fungerande sätt och använder då med säkerhet enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
  Mu  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om musik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Mu  A 6