👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Kolsvart

Skapad 2019-09-26 14:29 i Önnerödsskolan Härryda
Grundsärskola 6 – 9 Naturorienterande ämnen
Tusentals döda ålar har sköljt upp över stränderna på en liten ö utanför Sveriges kust. Ett forskarteam och deras barn reser omedelbart dit. Vad som till en början verkar vara ett ganska harmlöst forskningsuppdrag förvandlas snart till en fråga om liv och död när det okända som drabbat ålarna börjar sprida sig. Det blir en kamp mot klockan för att rädda de som drabbats och den katastrof som verkar hota hela världen.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang och mönster. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla nyfikenhet på och intresse för de sammanhang och fenomen i naturen som hela tiden påverkar miljön och allt levande.

Så här kommer vi att arbeta

Varje avsnitt introducerar ett nytt arbetsområde inom NO t.ex

 • fossila bränslen
 • elektricitet
 • syror och baser
 • magnetism
 • näringskedjor
 • bakterier och virus
 • ljud

Vi kommer att:

Se på filmer

Läsa texter och svara på frågor.

Genomföra experiment och skriva labbrapport.

Använda ämnesspecifika begrepp

Det här ska du lära dig

Du ska känna till hur elektricitet kan skapas, några energikällor och något om hur de kan påverka miljön 

Du kan berätta något om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning

Du ska kunna ge exempel på en enkel näringskedja

Du ska känna till hur en kompass fungerar och om magnetism

Du ska känna till något om virus, bakterier och smittspridning

Du ska känna till något om hur vi uppfattar ljud och ljuds spridning

Du ska med stöd kunna genomföra ett experiment, fältstudie eller annan undersökning samt kunna dokumentera ditt arbete genom t.ex. en labbrapport

Du ska kunna använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler 

 

 

 

Du visar vad du kan genom att:

Lyssna

Svara och själv ställa frågor till film eller läst text

Delta i diskussioner

Genomföra laborationer och skriva labbrapport.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  7-9
 • Ekosystem i närmiljön och hur växter och djur samspelar med varandra och med miljön. Fotosyntes och förbränning.
  NO  7-9
 • Människan beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
  NO  7-9
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas. Hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  NO  7-9
 • Kärnkraft, fossila- och förnybara bränslen. Deras betydelse för vår energianvändning i samhället och deras för- och nackdelar när det gäller miljön.
  NO  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsmedel, kosmetika och färger. Hur de används och hanteras på ett säkert sätt samt hur de påverkar hälsa och miljö.
  NO  7-9
 • Virus, bakterier, smittspridning och infektioner samt förebyggande hälsovård.
  NO  7-9
 • Hur ljud uppstår, hur örat uppfattar ljud och hur ljudmiljöer påverkar hälsan.
  NO  7-9
 • Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  7-9
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9

Matriser

NO
Matris "Kolsvart" NO åk 7-9,

Insats krävs
E
C
A
Vattnets kretslopp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven bidra till resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
Miljöfrågor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till resonemang om samhällets energikällor och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor kan eleven föra enkla resonemang om samhällets energikällor och ge delvis underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor kan eleven föra välutvecklade resonemang om samhällets energikällor och ge väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Förebyggande hälsovård
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven bidrar också till resonemang om förebyggande hälsovård.
Eleven för också enkla resonemang om förebyggande hälsovård.
Eleven för också välutvecklade resonemang om förebyggande hälsovård.
Hämta information
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Fältstudier
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.