👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolsvart NO

Skapad 2019-09-26 14:31 i Önnerödsskolan Härryda
Grundskola F – 9 Biologi Kemi Fysik
Tusentals döda ålar har sköljt upp över stränderna på en liten ö utanför Sveriges kust. Ett forskarteam och deras barn reser omedelbart dit. Vad som till en början verkar vara ett ganska harmlöst forskningsuppdrag förvandlas snart till en fråga om liv och död när det okända som drabbat ålarna börjar sprida sig. Det blir en kamp mot klockan för att rädda de som drabbats och den katastrof som verkar hota hela världen.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang och mönster. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla nyfikenhet på och intresse för de sammanhang och fenomen i naturen som hela tiden påverkar miljön och allt levande.

Så här kommer vi att arbeta

Varje avsnitt introducerar ett nytt arbetsområde inom NO t.ex

 • fossila bränslen
 • elektricitet
 • syror och baser
 • magnetism
 • näringskedjor
 • bakterier och virus
 • ljud

Vi kommer att:

Se på filmer

Läsa texter och svara på frågor.

Genomföra experiment och skriva labbrapport.

Använda ämnesspecifika begrepp

Det här ska du lära dig

Du ska känna till hur elektricitet kan skapas, några energikällor och något om hur de kan påverka miljön 

Du kan berätta något om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning

Du ska kunna ge exempel på en enkel näringskedja

Du ska känna till hur en kompass fungerar och om magnetism

Du ska känna till något om virus, bakterier och smittspridning

Du ska känna till något om hur vi uppfattar ljud och ljuds spridning

Du ska med stöd kunna genomföra ett experiment, fältstudie eller annan undersökning samt kunna dokumentera ditt arbete genom t.ex. en labbrapport

Du ska kunna använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler 

 

 

 

Du visar vad du kan genom att:

Lyssna

Svara och själv ställa frågor till film eller läst text

Delta i diskussioner

Genomföra laborationer och skriva labbrapport.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9