👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstiderna

Skapad 2019-09-26 14:47 i Sunnansjö förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Kort beskrivning av temat

Innehåll

 

Var är vi?

 

Vi ser ett intresse hos barnen när det gäller skogen och vår närmiljö. Barnen har många funderingar kring djur och växter. Vart tar alla fåglar vägen på vintern? Vart är mördarsniglarna när snön kommer? Kommer blommorna tillbaka nästa sommar?

 

 

Vart ska vi?

 Genom att arbeta med projekt skogen och årstiderna vill vi göra barnen mer medvetna om det som händer runt omkring oss och hur vi kan påverka. Vi kommer att prata om vilka rättigheter vi har när vi är ute i vår natur, vad man får och inte får göra. Vi vill skapa ett intresse för naturen och miljön och en förståelse för att vi alla har en del i att ta hand om det vi har runt oss.

 

  


Hur gör vi?

Vi forskar tillsammans med barnen med hjälp av bl.a ipad och böcker. Vi går på utflykter i vår närmiljö t.ex. skogen och Gammelgården.

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18