👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning

Skapad 2019-09-26 15:08 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola F
Under detta arbetsområde kommer du få mer kunskap om negativa tal, potenser och metoder för multiplikation och division med decimaltal.

Innehåll

Mål med undervisningen

Du kommer lära dig metoder vid beräkningar med negativa tal, potenser och metoder vid multiplikation/division med decimaltal i vardagliga situationer. Du kommer även lära dig att använda dessa vid problemlösning.

 

Negativa tal

 • Storleksordning av  negativa tal
 • Addition och subtraktion med negativa tal  t ex  4-5, -4-5, 4-(-5), 4+(-5)
 • Multiplikation och division med negativa tal t ex -55/10, -83/-3 , (-5)*(-3), 8*(-0,5)
 • problemlösning

Potenser

 • När är det lämpligt att använda sig av potenser
 • Hur skriver vi potenser, begreppen bas och exponent
 • Tiopotenser   
 • Grundpotensform
 • Beräkningar med tal i potensform
 • Problemlösning

Multiplikation och division med decimaltal

 • Uppskatta produkten eller kvoten storlek vid multiplikation och division
 • Metoder för beräkningar med decimaltal t ex 0,3*5, 0,8*32, 0,9*0,4,  10/0,1, 12/0,03
 • Problemlösning

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi löser olika typer uppgifter  i grupp eller själva. 

Vi samtalar och redogör om vilka metoder vi använder och hur dessa passar till de matematiska uppgifter vi löser.

Vi övar tillsammans med hjälp av  små whiteboards.

 

Bedömning sker i följande kunskapskrav:

 • Lösa problem och val av strategier kopplade till uppgiften.  Resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen. 
 • Matematiska begrepp
 • Metoder för beräkningar av rutinuppgifter.

Bedömningen sker vid prov. Muntligt eller skriftligt.

För mer information om bedömning, se matris.

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Taluppfattning och tals användning åk 8

E
C
A
Begrepp
Eleven har en grundläggande förståelse för talsystemet samt vad potensform är.
Eleven behärskar de matematiska begreppen och visar förståelse för dem. Eleven kan använda negativa tal samt tal i potensform.
Eleven behärskar de olika begreppen och använder dem i sina resonemang och redogörelser. Eleven är väl förtrogen med negativa tal och potensform. Eleven har förståelse för olika talbaser.
Rutinuppgifter
Eleven kan utföra enkla rutinuppgifter i de olika räknesätten. Eleven kan göra vissa beräkningar av tal med olika räknesätt.
Eleven kan utföra uträkningar i flera steg med hjälp av olika typer av tal. Eleven är säker i division och multiplikation med decimaltal, samt räkna med tal i potensform.
Eleven kan genomföra rutinuppgifter med avancerade tal. Eleven kan se mönster och anpassa sina beräkningar. Eleven kan göra beräkningar med potensformer med olika baser.
Problemlösning
Eleven kan lösa enkla textuppgifter och problem som behandlar taluppfattning.
Eleven kan lösa problem som kräver uträkningar i flera steg. Eleven kan se mönster för att lösa problemen och visar tydligt hur man löst problemet.
Eleven kan lösa avancerade problem med uträkningar av svåra tal i flera steg. Eleven kan använda områdets alla delar i avancerade problem.