👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 7

Skapad 2019-09-26 18:13 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Musik
Du kommer att ha musik en termin i åk 7. Under terminen kommer vi att gå igenom grunderna när det gäller ackord, melodi, trummor och bas. Instrument och instrumentgrupper kopplas ihop med symfoniorkestern (konstmusik) och pop/rockbandet (populärmusik). Eget skapande kommer i form av att skriva en blues. Rösten som instrument och arbetsområdet folkmusik kommer också att beröras.

Innehåll

Tidsperiod

En termin

Så här kommer vi att arbeta:

 

Planering ht 19 Åk 735

tangentinstrument

genomgång av

toner

ackord

ackompanjera

klaviatur

halvton

helton

dur och moll


Räkna ut hur du tar ett durackord

Räkna ut hur du tar ett mollackord


Spela ackord på keyboard36

Repetera teorin

Spela ackord på keyboard

Symfoniorkester och pop/rockbandet

37

Ackord på keyboard

Symfoniorkestern och pop/rockbandet

38


Symfoniorkestern och pop/rockbandet, Kunskapstest (tangentinstrument och dess toner samt ackord)

39

Genomgång melodispel på sträng- och tangentinstrument. Genomgång av tabulatur

Spela melodispel (och ackord)

Symfoniorkestern och pop/rockbandet

40

Symfoniorkestern och rock/popbandet

Melodispel (och ackord)

41

Prov om symfoniorkester och pop/rockbandet

Sista chansen att redovisa melodispel/ ackord (sista 30 minuterna) av lektionen.

42

Blues 

Bluesens roll för populärmusiken

Bluestolvan

(Sång och spel på gitarr i mindre grupper)

43

Blues - lyssning

Eget skapande - skriv en bluestext till en bluestolva

Öva din text till backtracks

   

45

Blues - eget skapande

Redovisning i slutet av lektionen

46

Genomgång trummor och bas

Ensemblespel (trummor, bas, ackord och sång)

47

Ensemblespel (trummor, bas, ackord och sång)

48

Ensemblespel (trummor, bas, ackord och sång

49

Redovisningar

Genomgång av rösten

Rösten i folkmusik, konstmusik och populärmusik

50

Rösten

51

Rösten

Vecka 38, 43 och 48 kommer ni att ha vikarie.

Kunskapskrav och bedömning

Se stadiematrisen i musik på unikum.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.
  Mu  7-9
 • Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9