Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering

Skapad 2019-09-26 19:15 i Lokets förskola Hörby
Förskola
Vi kommer att arbeta med digitala verktyg i olika områden. Det kan vara vid programmering, skapande, sagoläsning, att söka efter fakta, skapa olika miljöer och barnens medverkan i skapandet av sina egna lärloggar. Vi kommer att prata med barnen om källkritik, är allt man ser verkligen äkta?

Innehåll

Nationellt mål:
Lpfö-18

•Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

•Förskolan ska varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.

•Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Enhetens mål:

Barns inflytande och delaktighet

 

Syfte:

Vi vill att alla barn ska ha till gång till, kunna använda och förstå digitala verktyg.

Vi vill lära barnen att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt.

 

Innehåll:

Vi började med att samtala om hur vi ska använda de digitala verktygen och hur de enkelt ska vara tillgängliga för barnen.

Vi bestämde att barnens ipads ska vara lättillgängliga och finnas på två bestämda platser ute på avdelningen. Vi har säkerställt att app-utbudet är adekvat. Den ena paddan är till avläsning av QR-koder och Polyglutt(sagoläsning) och den andra används till olika appar inom bl.a matematik och språk.

Vi använder oss av paddan kopplad till projektorn för sagoläsning och om barnen vill ha det de skapar på iPaden samtidigt synlig på väggen.

Ipad kommer även att användas till:

• Söka fakta om det barnen frågar efter och i samband med det pratar vi om källkritik.

• Skapa egna filmer

• Barnen ska få fotografera

• Videosamtal, med avdelningen Igelkotten

• Dokumentation tillsammans med barnen

Vi använder oss av programmeringsroboten, BlueBot

 

 

Reflektion och analys

Under höstterminen har vi ordnat två platser markerade med en bild av en iPad. Där ska barnens iPads ligga när de inte används. Vi berättar att om iPaden ligger på sin plats så får man fritt använda dem. En iPad används enbart till sagoläsning. På den paddan finns bara apparna Polyglutt och QR-kodsläsare. Vi har satt upp Qrkoder med sagor. På den andra paddan finns bara appar där de kan träna på t.ex bokstäver och matematik.

Barnen är vana vid att komma och fråga efter dem då de varit i låsta innan så det gör de även nu. Annars fungerar det bra.

Nästan varje dag använder vi appen Polyglutt till sagoläsning. När vi pedagoger använder appen så kopplar vi nästan alltid upp oss med projektorn. 

Barnen visar stort intresse för vad som finns i naturen. Vi använder oss av faktasökning med safari och Google. Tillsammans med barnen tittar vi på bilder och läser om det de vill veta mer om.

Vi har precis börjat arbeta med appen PuppetPals. Barnen skapar egna små filmer där de väljer figurer och bakgrund till sin film. De väljer själv om de vill prata i filmen då de spelar in.

Vi har ett samarbete med avdelningen Igelkotten. Vi träffas och hittar på saker tillsammans men vi har även kontakt via videosamtal. Detta är mycket spännande tycker barnen, så när det ringer kommer barnen direkt till iPaden och samlas. I videosamtalen ger barnen varandra olika uppdrag.

Vi vill att barnen ska vara delaktiga i sin dokumentation. Just nu är det pedagogen som tar foto och barnen väljer ut de foto som de vill visa i sin dokumentation. Barnen kommenterar sina foto. Tillsammans läser vi dokumentationen innan den publiceras och vi uppmanar alltid barnen att visa den på Unikum för sina föräldrar.

Vi har börjat med ”Veckans händelse”. Barnen turas om att berätta i avdelningens lärlogg om en viss händelse/aktivitet som de tyckte är speciell just för veckan. Barnen väljer bilder och berättar. Pedagogen läser upp det som skrivits innan publiceringen.

Vi vill att barnen ska vara de,aktiva i dokumentationen som vi sätter upp inne på avdelningen. Barnen har fått fotografera med iPaden. De har tagit bilder på saker som de är intresserade av. Bilderna skriver vi ut och sätter upp på vår ”Dokumentationsvägg”.

Vi har börjat använda oss av programmeringsroboten BlueBot. Just nu är det bara ett par barn som provat att programmera men det är något som vi vill erbjuda alla barn att prova. Vi har filmat när barnen har programmerat.

Vi har pratat med vår IKT-pedagog om att ha Bluebot framme alltid och hon tyckte att det var en bra ide. Vi gjorde en plats med bild på Bluebot bredvid vår ”Sago-iPad”. Barnen har nu fri tillgång till roboten och det har blivit mycket populärt och roboten används mycket flitigt. Vi är tydliga med att använda rätt ord som programmera och bugg, och nu använder barnen också dessa ord.

Källkritik-Vi har inte kommit igång riktigt med arbetet kring källkritik. Det vi pratat med barnen om är att allt man kan läsa om på internet kanske inte alltid stämmer.


Analys:

Vi har ändrat vårt tankesätt i vårt arbete med digitala verktyg. Vi har blivit mer öppna för hur fritt barnen ska få använda iPad och BlueBot. När vi introducerar de digitala verktygen för barnen så måste vi vara tydliga till vad de ska användas till. Vi har upptäckt att då vi missat detta så har t.ex Bluebot använts mer som en leksak än en programmeringsrobot.

Vi har enats om att alla pedagoger ska göra likadant när vi dokumenterar i barnens lärloggar. Barnen ska vara delaktiga. Barnen tycker om att vara med att välja bilder och berätta om det vi dokumenterar. Det vi vill utveckla i dokumentationen är att låta barnen fotografera.

Vi måste se till att Veckans händelse blir gjord varje vecka. Vi måste bestämma vem som ska skriva händelsen tillsammans med barnen.

Barnen är duktiga på att använda de digitala verktygen. Barnen har kommit olika långt så vi måste leta fram olika appar som som passar för dem. Detta gäller även i vårt arbete med Bluebot, vi måste planera användandet efter var barnen befinner sig i utvecklingen.

 

 

 

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: