👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstidsväxlingar

Skapad 2019-09-26 20:09 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 2 NO (år 1-3) Svenska Bild
Eleverna i årskurs två ska under några veckor få arbeta med årstider och årstidsväxlingar. Eleverna kommer att få lära sig mer om varje årstid och sedan gestalta årstiden i form av ett tittskåp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bl
Årstidsväxlingar

Behöver träna mer
Viss säkerhet
Säker
Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
Eleverna kan planera, konstruera och illustrera en årstid. Eleven känner till och identifierar specifika kännetecken för just den tilldelade årstiden.
Tala, lyssna och samtala
Eleven deltar i diskussioner, tränar samarbetar och lyssnar på kamraternas muntliga resonemang och instruktioner. Eleven lyssnar aktivt på lärarens instruktioner.
Bildframställning
Eleven modellerar och konstruerar ett tittskåp, med hjälp av olika material. Bland annat lera.