👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättande text, årskurs 4

Skapad 2019-09-26 21:25 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Grundskola 4 Svenska
Världen är full av berättelser. Bra berättelser vill man höra mer av. Nu ska du lära dig hur du skriver bra och spännande historier. När du har fångat förmågan kan du skriva så att andra förstår dig och tycker att din berättelse är rolig och intressant att läsa. Texten ska skapa bilder i läsarens huvud. Personerna ska vara beskrivna så att de känns trovärdiga i sina roller. Då blir hela berättelsen levande.

Innehåll

Undervisningens mål

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

 • skriva en berättande text med inledning, problem, lösning och avslutning
 • beskriva personerna och miljöerna i din berättelse
 • göra din text mer intressant att läsa med hjälp av bilder
 • bearbeta din text och göra den bättre
 • ge respons på en kompis text

 

Viktiga ord och begrepp som du ska kunna förstå och använda:

 • personbeskrivning
 • miljöbeskrivning
 • kamratrespons
 • händelseförlopp

 

Undervisning

För att du ska lära dig så mycket som möjligt om detta kommer vi att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • diskutera och samtala
 • arbeta med olika uppgifter kopplade till arbetsområdet, t ex träna på personbeskrivning och miljöbeskrivning
  innan du skriver din berättande text
 • läsa texter
 • arbeta enskilt, tillsammans med andra och i helklass

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Skriva berättande texter, årskurs 4

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Inledning
Det är lite svårt att förstå vem som är huvudperson och vad personen vill.
I inledningen får man veta vem som är huvudperson och vad personen vill.
I inledningen får man veta vem huvudpersonen är och varför personen vill en viss sak.
Händelseförlopp
Det finns ingen riktig svårighet för huvudpersonen.
Det finns något svårt som huvudpersonen måste klara av.
Det blir väldigt spännande att läsa om problemet som huvudpersonen precis klarar av att lösa i berättelsen.
Avslutning
Man får inte veta hur det går med det som huvudpersonen ville i början av berättelsen.
Min berättelse har en avslutning där man får veta hur huvudpersonen lyckas.
I berättelsens avslutning beskriver jag hur det går till och hur det känns att nå målet.
Personbeskrivning
Man får inte veta något om vem huvudpersonen är
Man får veta något om hur huvudpersonen ser ut.
Man får veta hur huvudpersonen är, ser ut och känner sig på olika ställen i berättelsen.
Miljöbeskrivning
Man får inte veta något om var berättelsen utspelar sig.
Man får veta något om hur det ser ut i miljön.
Man får flera gånger veta hur det ser ut, luktar, låter eller känns att vara på en viss plats i berättelsen.
Skiljetecken
Jag använder inte stor bokstav och punkt så ofta.
Jag skriver meningar med stor bokstav, punkt och andra skiljetecken för det mesta.
Jag skriver alltid meningar med stor bokstav och rätt skiljetecken.
Styckeindelning
Jag delar inte in mina texter i stycken.
Jag delar in mina texter i stycken ibland.
Jag delar alltid mina texter i stycken, som gör att texten blir lättare att förstå.
Stavning
Det finns många ord som jag inte vet om jag har stavat rätt. Jag har inte tagit reda på stavningen.
Jag kan stava många ord och det mesta ser rätt ut.
Jag kan stava många ord. Om jag är osäker tar jag reda på stavningen.