👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geologi

Skapad 2019-09-26 21:50 i Lommarskolan Norrtälje
Ett arbetsområde om hur det ser ut i jordens inre och om de krafter som bygger upp och bryter ned jordskorpan.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Geologi berättar om hur det ser ut i jordens inre och om de krafter som bygger upp och bryter ned jordskorpan. Den förklarar varför det finns vulkaner , jordbävningar och vilka spår inlandsisen har lämnat.

Innehåll

Kursplan i ämnet

 

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

* Jordens inre byggnad.
* jordskorpans indelning i plattor (plattektonik) samt hur det hänger ihop med vulkanism och jordbävningar.
* krafter som bygger upp jordytan - bergskedjeveckning, vulkaner och jordbävning - och hur de formar jordytan.
* krafter som bryter ned jordytan - vittring och erosion - och hur de formar jordytan.
* vilka konsekvenser de krafter som formar jordytan får för människor och natur.
* några landformer - dvs hur jordytan är formad - samt göra jämförelser med närområdet.
* spår i naturen efter den senaste istiden samt göra jämförelser med närområdet.
* vad viktiga begrepp som hör samman med arbetsområdet betyder.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer gemensamt se filmer, läsa och diskutera såväl i grupp som i helklass om Jorden och de krafter som påverkar den. Det blir även genomgångar där jag berättar och visar bilder. Vi gör också fältstudier i närmiljön, bla för att undersöka spår efter istiden. Dessutom följer vi med i nyheterna om det händer något i världen som hör ihop med detta. Vi ska också träna oss i att göra jämförelser, dvs se likheter och skillnader.

Visa vad du lärt dig

Bedömningen sker fortlöpande under perioden samt kunskapstest efter avslutat arbetsområde.

Bedömning

Se bedömningsmatris.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
    Ge  4-6
  • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
    Ge  4-6
  • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
    Ge  4-6

Matriser

Ge
Geologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Redogöra
för processer som påverkar jordytans former
Eleven kan beskriva eller förklara fenomen eller samband i vardagliga termer, men beskrivningarna/ förklaringarna är ofullständiga eller inte helt korrekta.
Eleven kan beskriva eller förklara fenomen eller samband i vardagliga termer. Eleven kan dessutom ta hjälp av kunskaper i geografi för att beskriva eller förklara fenomen eller samband, men innehållet är ofullständigt eller inte helt korrekt.
Eleven kan använda korrekta och relevanta kunskaper i geografi för att beskriva eller förklara fenomen eller samband på ett lämpligt sätt.
Redogöra
för vilka konsekvenser detta kan få för naturen och människors levnadsvillkor
Beskriver konsekvenser i vardagliga termer, men beskrivningen/ förklaringen är ofullständig eller inte helt korrekt.
Beskriver konsekvenser i vardagliga termer. Eleven kan dessutom ta hjälp av kunskaper i geografi för att beskriva, men innehållet är ofullständigt eller inte helt korrekt.
Eleven kan använda korrekta och relevanta kunskaper i geografi för att beskriva konsekvenser på ett lämpligt sätt.
Analysera
samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser/företeelser och ger enkla förklaringar till dessa.
Beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara dessa i flera led.
Beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv.
Göra jämförelser
mellan olika platser och regioner
Gör jämförelser och förklarar delvis vad t ex likheter och/eller skillnader beror på.
Gör jämförelser och förklarar med hjälp av enstaka fakta vad t ex likheter och skillnader beror på. Drar enklare slutsatser av jämförelserna.
Gör jämförelser och förklarar med hjälp av fakta vad t ex likheter och skillnader beror på. Drar slutsatser av jämförelserna och sätter in dem i andra sammanhang.
Använda
geografiska begrepp som hör till arbetsområdet
Använder begrepp som hör till ämnet på ett i huvudsak fungerande sätt och sammanhang.
Använder begrepp som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Använder begrepp som hör till ämnet i rätt sammanhang så att det tydligt framgår att eleven förstår begreppet.