Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 1 2019/2020

Skapad 2019-09-26 22:11 i Björndammens skola Partille
Vi kommer under en veckas tid att fokusera undervisningen kring skogen, naturen och årstidsväxlingar.
Grundskola 1 Idrott och hälsa NO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk Biologi
Naturen finns runt omkring oss i skogen men också på skolgården. I naturen kan vi undersöka och utveckla våra kunskaper om djur och växter.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Undervisningen

Det här kommer du få undervisning om:

 • att hitta insekter och hur man kan artbestämma småkryp. 
 • Svampar - deras livscykel och svampens delar
 • årstiderna 
 • träd i ditt närområde och trädets delar
 • naturväsen- vad människor trodde förr i tiden
 • allemansrätten
 • näringskedjor
 • observationer och fältstudie 
 • dokumentation av observationerna och fältstudier
 • grodans och solrosens livscykel
 • läsa faktatexter och svara på frågor om olika djur i den svenska naturen
 • skriva en faktatext 

Genomförande/arbetssätt- Hur lär vi oss?

 • Under lektionstillfällena kommer vi bland annat att vara ute i skogen och på skolgården. Där kommer vi att undersöka och observera olika delar i naturen.
 • Vi kommer att fördjupa vår upplevelse genom att bearbeta och arbeta vidare med det inne i klassrummet. Vi kommer att måla, skriva, återberätta, samtala och analysera vår kunskap.
 • Vi kommer också att titta på några korta faktafilmer om olika småkryp. svampar, allemansrätten, träd, material och näringskedjor.
 • Vi kommer att plantera solrosfrön som vi sedan observerar och dokumenterar utvecklingen på.
 • Vi kommer ta in grodyngel som vi kan observera och dokumentera utvecklingen på.

Bedömning

Vi kommer att bedöma dina förmågor genom att:

 • du ska vara delaktig i utelektionerna samt kunna återberätta viss fakta. 
 • du kan berätta om en strategi i hur man kan artbestämma småkryp i skogen. 
 • du kan berätta om vad en svamp är, hur den kan se ut, sätta ut svampens delar och förklara hur svampens livcykel ser ut.
 • du kan berätta om vad en årstid är och kan förklara hur en årstid förändras ute i naturen. 
 • du kan känna igen träd i ditt närområde och kan namnen på trädets delar.
 • du kan ge exempel på några olika naturväsen.
 • du kan återberätta några regler som gäller för allemansrätten.
 • du kan ge exempel på en enkel näringskedja med grodan och grodyngel
 • du kan förklara grodans livscykel
 • du kan förklara solrosens livscykel
 • du kan observera undersökningar i klassrummet och göra fältstudier utomhus
 • du kan dokumentera observationerna och fältstudierna med text och bild.
 • du kan skriva en enkel faktatext om grodan

Grovplanering

v.34-41 Fältstudier i skogen med start och uppföljning i klassrummet.om; småkryp, insekter, spindlar och svampar.

v.42-43 Fältstudier på skolgården med start och uppföljning i klassrummet om träd.

v.44 Höstlov

v.45-51 Trädets delar, årstidsträd.

v.52-1 Jullov

v.2-3 Naturväsen 

v.4-6 Kroppen-se egen planering

v.7 Sportlov

v.8- 11 Kroppen-se egen planering

v.12- v.17 ingen NO pga Corona

v.15 Påsklov

v.16-17 Kroppen- se egen planering

v.18-v.23 Fältstudier i skogen med start och uppföljning  i klassrummet om; allemansrätten och enkla näringskedjor.

Observationer och enkla undersökningar om solrosens och grodans utveckling. Arbete med myrans, solrosens och grodans livscykel

. Läsa faktatext om olika djur i den svenska naturen. Skriva enkel faktatext om grodan.

v.24 Avslutning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  Bi  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  Bi  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  Bi  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: