Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Röd entre´Pedagogisk Planering Centrums förskoleenhet

Skapad 2019-09-27 08:04 i Linnéstugans förskola Sjöbo
Förskola
Gemensamt tema: Vårt Sjöbo Vi vill erbjuda barnen större medvetenhet om innehållet i vårt samhälle Sjöbo. Vi har valt ett gemensamt tema för att kunna tillgodose barnens olika intressen och behov. Utifrån barns intresse kommer vi att arbeta vidare med projekt på våra entréer.

Innehåll

Projekt     Lusten att konstruera

Bakgrund/Nuläge

Barnen visar intresse för att konstruera i olika miljöer, med varierande material och tekniker.

Barnen väljer gärna att plocka fram olika konstruktionsmaterial.

Barnen tar egna initiativ till konstruktion i våra olika lärmiljöer både inne och ute.

Barnen inspirerar varandra i sin lek (fiffiga kompisar) de får inspiration genom bilder och nytt material och genom lyhörda och närvarande pedagoger.

Ser möjligheter i ofärdigt och färdigt material.

Alla barn visar intresse för att konstruera på olika sätt och med olika material.

Vi tar in barnens och pedagogernas reflektioner för vidareplanering och utformning av miljöerna

 

 

 

Syfte

Barnen ska få förståelse för att man kan skapa med olika material och tekniker.

Materialkunskap.

Skapa med sin röst och kroppen.

Tillit till sin egen förmåga.

             Hållbar utveckling.

Läroplansmål/riktlinjer

Se nedan.

 

Undervisning

Barnen delas i mindre grupper.

Undervisningen baseras på barnens reflektioner och intressen inom projekten.

Vi ger barnen lekro.

Närvarande pedagoger som aktivt utmanar barnen i deras upptäckter.

Barnen lär av varandra, fiffiga kompisar.

Vi söker kunskap med hjälp av digitala och analoga verktyg.

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: