👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text åk 3

Skapad 2019-09-27 09:12 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer att få träna på att skriva berättande texter med en tydlig handling. Du kommer få bearbeta dina texter och utveckla din förmåga att stava och markera meningar på korrekt sätt.

Innehåll

Undervisning

Du kommer att få :

 • träna på att skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och slut,
 • träna på att skriva till bilder, tankekartor och givna teman,
 • utveckla din förmåga att använda beskrivande ord och uttryck,
 • träna på att stava vanliga ord,
 • utveckla din säkerhet att skriva meningar på riktigt sätt,
 • skriva både för hand och på dator,
 • utveckla din förmåga att bearbeta och förbättra dina texter,
 • du kommer att få utveckla din förmåga att ge respons på andras texter.

Bedömning

Du skriver så att texten är läslig för dig själv och andra,

Du skriver en berättelse med inledning, handling och slut,

Du kan skriva utifrån en bild, ett tema eller din fantasi,

Du använder versaler och gemener på ett riktigt sätt,

Du gör mellanrum mellan orden,

Du skriver meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken,

Du kan stava ord som du ofta använder,

Du kan läsa igenom en text och förbättra den.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3