👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text SV/SVA åk 3

Skapad 2019-09-27 09:31 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Faktatexter åk2
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer att få fortsätta utveckla din förmåga att skriva egna faktatexter.

Innehåll

Undervisning:

Du kommer att få:

 • läsa  faktatexter  för att lära dig hur texten är uppbyggd samt känna igen typiska språkliga drag, 
 • öva på att använda ämnesspecifika ord och begrepp,
 •  titta på film och läsa texter enskilt, i par och i grupp för att samla  och söka information,
 • skriva faktatexter i grupp, par och enskilt utifrån tankekarta och nyckelord.

Bedömning

 

 • Du deltar aktivt i klassens arbete.
 • Du kan samla och söka information för att använda i ditt skrivande
 • Du kan skriva egna faktatexter och visar att du känner till hur en faktatext är uppbyggd.
 • Du kan använda ämnesspecifika ord och begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3