👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bockarna Bruse

Skapad 2019-09-27 09:42 i Morgongåva förskola Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Vilka är de tre bockarna Bruse och hur kan vi arbeta kring dom?

Innehåll

Mål

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,

Bakgrund

Vi upplever att barnen visar ett stort intresse för sagor och just nu för Bockarna Bruse, vi väver in sagan om bockarna Bruse i verksamheten.

Arbetssätt/Undervisning. 

Hållbar utveckling/Social kompetens: Finmotorik, grovmotorik, balans, Socialt samspel, turtagning, känslor.

Språk/kommunikation: Nya ord,begrepp, utöka ordförrådet

Lek: kreativiteten och fantasin får utrymme att utveckla sagan.

Skapande: våga delta i sånger, teatrar och uttrycka sig genom  andra estetiska uttrycksformer.

Digitalisering: hantera digitala verktg

 

Uppgifter

 - Läsa sagan (litteratur, i flanosaga osv. )

- Skapa ett eget avslut

- Bygga en lärmiljö

- Dramatisera sagan med hjälpa av figurer

 - Dramatisera sagan

- Skapa en bok

 - Skapa en film

 

Reflektion/Analys

Vid varje reflektionstillfälle görs en reflektion utifrån de aktiviteter/uppgifter ni gjort under gågna veckan.

 

Uppgifter

 • Läsa sagan

 • Skapa ett eget slut

 • Bygga en lärmiljö

 • Drmatisera sagna med hjälp av figurer

 • Dramatisera sagan

 • Skapa en bok

 • Skapa en film

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18