Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskola och hem

Skapad 2019-09-27 10:02 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi strävar efter att skapa ett gott samarbeta mellan förskola och hem genom att arbeta för att varje barn tillsammans med vårdnadshavarna få en god introduktion. Vi vill ge vårdnadshavarna möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. Vi arbetar också för att de ska vara delaktiga i verksamhetens utvärdering.

Innehåll

 

Mål:

 •  Det ska råda en tillitsfull relation mellan förskolans pedagoger och vårdnadshavarna
 •  Erbjuda varje vårdnadshavare utvecklings/uppföljningssamtal och ha en bra vardagsdialog om barnens trivsel, utveckling och lärande.

 

 

 Syfte:

Vi vill ha en bra kontakt och ett nära samarbete med vårdnadshavarna för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Vi vill också få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans arbete.  

 

 

Metod: 

 •  Vi arbetar med föräldraaktiv introduktion där vi är tydlig i information om förskolans mål och innehåll. Vid introduktionen får barnen lära känna den nya miljön tillsammans med vårdnadshavarna och oss pedagoger för att skapa bästa möjliga förutsättningarna för att känna trygghet.   
 •  Utvecklingssamtal/uppföljningssamtal en gång per termin eller vid behov
 • Föräldrasamkväm/möte en gång per termin
 •  Ett god daglig kontakt både vid lämning och hämtning med vårdnadshavarna där de/vi får information om deras barns dag

 

Alla pedagoger har gemensamt ansvar för detta arbete. Dokumentation sker via väggdokumentation samt på Unikum där barnens utveckling och lärande visas. Utvärdering sker tillsannans med vårdnadshavare, samt med kollegor på planering/reflektionstid.

     

____________________________________________________________________ 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: