Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal - Ma åk 7-9 - Vux 1

Skapad 2019-09-27 10:15 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Matte Direkt 8 - kap 1; Tal
Grundskola 8 Matematik
Vi arbetar med talsystem, positiva tal, tal i bråkform.

Innehåll

Arbetsområde Tal

 

Arbetssätt

Enskilt arbete med boken "Vux1"

 Genomgångar och samtal.När: v.35 - v.39

Vad: Taluppfattning och räkna med tal

Examination: Skriftligt prov

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • förklara hur vårt talsystem är uppbyggt, storleksordna tal
 • multiplicera och dividera med positiva tal som är mindre än 1
 • använda prioriteringsreglerna för att räkna där parentes eller flera räknesätt ingår
 • räkna med bråk
 • strategier för problemlösning

Utvärdering/reflektion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  C 9
 • Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  C 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  C 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
  Ma  C 9

Matriser

Ma
Matematik - Tal och bråk

Kunskapsmatris - tal

F
Eleven visar ännu inte grundläggande kunskaper inom området eller EJ deltagit i undervisningen
E
Eleven visar grundläggande kunskaper inom området
C
Eleven visar goda kunskaper inom området
A
Eleven visar mycket goda kunskaper inom området
Talsystem
Storleksordna tal
Du har grundläggande förmåga att storleksordna tal
Du har god förmåga att storleksordna tal
Du har mycket god förmåga att storleksordna tal
Multiplikation/division
Multiplicera och dividera med positiva tal som är mindre än 1
Du har grundläggande förmåga att multiplicera och dividera med positiva tal som är mindre än 1.
Du har god förmåga att multiplicera och dividera med positiva tal som är mindre än 1.
Du har mycket god förmåga att multiplicera och dividera med positiva tal som är mindre än 1.
Prioriteringsreglerna
Räkna när parentes eller flera räknesätt ingår
Du har grundläggande förmåga att räkna när parentes eller flera räknesätt ingår
Du har god förmåga att räkna när parentes eller flera räknesätt ingår
Du har mycket god förmåga att räkna när parentes eller flera räknesätt ingår
Problemlösning
Lösa olika problem
Du kan lösa olika problem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem på ett välfungerande sätt.
Metod
Välja och använda metod
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder.
Du kan välja och använda ändamålsenliga metoder.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder.

Ma
Tal - Ma åk 7-9 - Vux 1

Tal och bråk

Eleven visar inte grundläggande kunskaper /Ej genomfört
E
Eleven visar grundläggande kunskaper inom området
C
Eleven visar goda kunskaper inom området
A
Eleven visar mycket goda kunskaper inom området
Begrepp
Tal: De fyra räknesätten, storleksordning, tal i olika former
Du har grundläggande förmåga att storleksordna tal, skriva tal i decimalform och bråkform. Du har goda kunskaper om grundläggande begrepp t. ex. jämna tal, udda tal, summa, differens, produkt, kvot.
Testas inte
Testas inte
Begrepp
Bråk: Jämföra, växla mellan olika former, placera på tallinjen
Du har grundläggande förmåga att storleksordna tal i bråkform, växla mellan bråkform och blandadform
Du har god förmåga att storleksordna tal i bråkform, växla mellan bråkform och blandadform
Testas inte
Problemlösning
Bråk: använda bråk i problemlösning
Du kan lösa olika problem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem på ett välfungerande sätt.
Metod
Bråk: Räkna med bråk
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder.
Du kan välja och använda ändamålsenliga metoder.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder.
Resonemang/Kommunikation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: