👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2019-09-27 10:25 i Ringblommans förskola Halmstad
Förskola
Tillsammans arbetar vi mot de Globala målen 2030. Bli målmedveten!

Innehåll

Bakgrund:

Barnen visar ett intresse för allt som händer omkring de och ställer många olika frågor kring naturen, könsuppdelningen och källsorteringen.

Könsuppdelning inom leken är viktig för barnen. Många av dem har ”en färdig bild” om hur en flicka/pojke ser ut. De kopplar kläder, färger och även yrke till själva kön. Det är uppenbart under rolleken t.ex. en pojke kan inte bli ”mamma”.

Syfte

Syftet med vårt arbete med Hållbar utveckling är att barnen ska utveckla sin förståelse och kunskap om att de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna bildar en helhet inom en hållbar utveckling. Detta för att främja barnens förståelse och handlande inom en hållbar utveckling.

Hållbar utveckling består av:

• Ekologisk - Ta vara på naturens resurser.

• Ekonomisk - Hushålla och återbruka.

• Social - Arbeta mot ett stabilt och jämställt samhälle

Målet:

Målet är att ge barnen inflytande och möjlighet att vara delaktiga i beslut. Vi vill väcka självmedvetenhet hos barnen om hur de kan påverka allt omkring sig. 

 

Förväntade effekter:

Vi vill lära barnen hur vi kan ta ett gemensamt ansvar för vår miljö. Vi förväntar oss att barnen kommer att sprida vidare sin kunskap kring hållbar utveckling och börja kälsortera hemma tillsammans med sina föräldrar.

Hur:

Sopsamlamonster - vi bygger upp en fantasivärld kring soplamonster och presenterar dem löpande under hela terminen (lättfakta, filmer, bilder )

- de är huvudfigurer i projektet "Hållbar utveckling"

- varje monster kommer med olika uppgifter (källsortering)
- vi erbjuder olika aktiviteter med tema "Sopsamlamonster": barnen kan pärla, måla, spela memory, mm.
- Vi samlar och sorterar skräp både inne och ute
- Förskolebuss: De åker med oss och med hjälp av sopsamlamonster håller vi Sverige rent 
 
Experiment : Kompostering                    
                     Solcellslampor
                     Vindsnurror
               
 

Besök: HEM

             Återvinningsstation

              Wapnö Gård

              Förskolans köket - vad händer med maten som vi slänger?

 

Jämställdhet:

Miljö: "Vi gillar olika" och regnbågen - symbol för olikheter

Blånamnskyltar till tjerer och rosa till pojkar

Solens armband : Regnbågens färger med barnets namn

Inspirerande bilder (rollek) : pappa som städar och laggar mat, kvinna som jobbar som automekaniker, pojkar i klänningar, tjejer med kort hår mm

Pedagoger : Marina och Lena - blå arbetströja

                     Lennart - rosa arbetströja

 

IKT: iPads : vi laddar ner appar Sopspelet, Gro Recycling, Toca Plants, mm

                       Barnen kommer att använda iPads för att kunna dokumentera sitt lärande (App Story Creator)

 

Vandrande pinnar : Vi tänker köpa 2 vandrande pinnar för att uppmuntra barnen att ta hand om dem. Paketet kommer att dyka upp framför dörren med ett brev. Brevet kommer från "HEN" och innehåller olika uppgifter för barnen. Hen ska resa runt världen och under den tiden behöver barnen ta hand om hens husdjur. Vi kommer att få ett vykort varannan vecka med info om landet och nya uppgifter för barnen. 

HEN : vi vet inte om det är en man eller en kvinna. Vi vill att barnen tänker, gissar och bryter normer. (Hållbar utveckling - jämställdhet) Hen kommer tillbaka för att hämta sina husdjur på slutet av året (december).

 

Vi använder webbsidor "Mitt avtryck", "Håll Sverige rent" och "Globala målen" som inspiration för aktiviteter.

Vi har anmält oss till ”Kartongmatchen 2019/2020” - tävlingen består av fyra moment och den pågår till och med 6 mars 2020. Alla som slutför de fyra momenten är med i utlottningen av priser från Tetra Pak och Världsnaturfonden WWF

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18