👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vetenskapligt skrivande

Skapad 2019-09-27 10:25 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Vi kommer att arbeta med referat, vetenskapligt språk och hur man skriver ett pm.

Uppgifter

  • Slutversion av pm om arbete, klass och utanförskap

  • Referat "Dansk språkförbistring"

  • Utkast - PM om arbete, klass och utanförskap

Matriser

Sve
Referat, SVE03

Hög kvalitet
God kvalitet
Acceptabel kvalitet
Innehåll
Texten sammanfattar innehållet i hela texten med fokus på den valda frågeställningen och ger en rättvis bild av artikeln. Den förklarar viktiga resonemang och innehåller även viktiga exempel.
Texten sammanfattar innehållet i hela texten med fokus på den valda frågeställningen och ger en rättvis bild av artikeln.
Texten sammanfattar innehållet i hela texten i stora drag med fokus på den valda frågeställningen.
Disposition
Texten är sammanhängande och väldisponerad. Texten är stycke-indelad med blankrad. Samband mellan meningar och stycken tydliggörs med sambandsord.
Texten är sammanhängande och har en tydligt urskiljbar disposition. Texten är styckeindelad med blankrad.
Språk
Texten följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat. Språket är formellt och väl anpassat för situationen.
Texten följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar. Språket är formellt och anpassat för situationen.
Texten följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar. Språket är tillräckligt formellt.
Källhantering
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik. Fullständiga källhänvisningar ges i början av texten. Texten innehåller referatmarkeringar. Vid citat används citattecken. Källor och referatmarkeringar infogas smidigt i texten.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik. Fullständiga källhänvisningar ges i början av texten. Texten innehåller referatmarkeringar. Vid citat används citattecken.
Helhet
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor.

Sve
PM SVE03

Hög kvalitet
God kvalitet
Acceptabel kvalitet
Innehåll
Texten innehåller en fungerande presentation av frågeställningen.Resonemanget är välutvecklat och nyanserat. Texten utmärks av objektiv saklighet.
Texten innehåller en fungerande presentation av frågeställningen.Slutsatsen och dess motivering utgör ett utvecklat resonemang som är klart uttryckt och bygger på textreferaten. Texten utmärks i huvudsak av objektiv saklighet.
Texten innehåller en fungerande presentation av frågeställningen. Texten innehåller en relevant slutsats. Slutsatsen motiveras delvis utifrån textreferaten. Texten utmärks delvis av objektiv saklighet.
Disposition
Texten är väldisponerad genom väl fungerande inledning, avslutning och textbindning samt god balans mellan olika delar. Styckeindelningen är konsekvent.
Texten är väldisponerad genom väl fungerande inledning, avslutning och textbindning samt god balans mellan olika delar. Styckeindelningen är konsekvent.
Texten har en tydlig disposition med inledning och avslutning samt fungerande textbindning. Texten är styckeindelad.
Språk
Stilen är väl anpassad till den vetenskapliga texttypen. Språket följer skriftspråkets normer och är välformulerat med precision.
Stilen är anpassad till den vetenskapliga texttypen. Språket följer skriftspråkets normer, är klart och bär upp elevens resonemang.
Stilen är till viss del anpassad till den vetenskapliga texttypen. Språket följer i huvudsak skriftspråkets normer, är varierat och innehåller goda formuleringar.
Källhantering
Texten innehåller en skickligt utförd sammanfattning av flera relevanta källor. Källhänvisningarna är korrekta och smidigt infogade.
Texten innehåller en med viss säkerhet utförd sammanfattning av flera relevanta källor. Källhänvisningarna är korrekta och väl fungerande.
Texten innehåller en med viss säkerhet utförd sammanfattning av flera relevanta källor. Eleven tillämpar regler för citat- och referatteknik.
Helhet
Texten är väl anpassad till syfte mottagare och situation. Den är ett pm som behandlar frågeställningen och fyller syftet väl.
Texten är anpassad till syfte mottagare och situation. Den är ett pm som behandlar frågeställningen och fyller syftet.
Texten är till viss del anpassad till syfte mottagare och situation. Den är ett pm som behandlar frågeställningen och fyller syftet till viss del.