👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Sverige

Skapad 2019-09-27 10:29 i Södermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Geografi
Vi undersöker hur Sverige ser ut, landets läge, vilka grannländer vi har, vad landskapen heter och namnen på några orter. Vi kommer även att lära oss om var Sveriges sjöar, älvar, berg och hav ligger och vad de heter. Vi ska också följa med Holger Nilsson och ingenjör Mortensen på en rafflande skattjakt genom Sverige för att hitta de sju nycklarna till Mary Diana Graafs mytomspunna laboratorium i "Geografens testamente - Den stora Sverigeresan" (tv-serie).

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala.
 • Sveriges olika naturtyper samt begreppen naturlandskap och kulturlandskap.
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige.
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna
 •  Ord och begrepp kopplat till ämnet.
  .

Hur ska vi arbeta?


Vi utgår ifrån läromedlet " Upptäck Sverige". Vi kommer att läsa och lösa uppgifter kopplade till det vi läst.

Vi ska använda oss av kartor och lära oss att hitta i en kartbok och tolka kartor.

Vi ser lärande kortfilmer i ämnet samt  TV-serien "Geografens testamente- Den stora Sverigeresan" 

Vi arbetar med landskapen utifrån ett eget arbete som ska redovisas i helklass.

 

Bedömning

av din förmåga att resonera, se samband och dra slutsatser av dina kunskaper om:
• Sveriges olika naturtyper samt innebörden av begreppen naturlandskap och kulturlandskap 
• Sveriges namngeografi och några av Sveriges landskap.
• geografiska ord och begrepp.
• hur Sveriges befolkning är fördelad.
• att använda kartboken.

Du visar dina kunskaper och förmågor i olika diskussioner och skriftliga uppgifter.

Bedömningen sker fortlöpande.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6