Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundverksamhet

Skapad 2019-09-27 10:39 i Stjärnan Dibber Sverige AB
Förskola
Solens grundverksamhet under veckan samt under dagen.

Innehåll

Vad ska läras ut? (Lpfö2018) : Se läroplanskopplingar nedan. Barnen på Solen ska veta hur veckan ser ut samt hur varje dag under veckan är organiserad.

 

Varför? För att skapa en trygg och harmonisk barngrupp där barnen själva kan ta ansvar, få framförhållning och kunna förhålla sig till vad som händer under dagen och veckan. Att förbereda barnen inför skolstart.

 

Hur? Tydliggörande pedagogik med tydlig struktur där samtlig personal och barn vet vad som händer under dagen. Vi samtalar med barnen dagligen och förbereder barnen på vad vi ska göra. När vi går ut samtalar vi om vad det är för väder, vad vi behöver ha på oss osv. I alla vardagliga rutiner har vi en dialog med barnen om vad som komma skall. Vi pedagoger är alltid närvarande och finns med som stöd för barnen under dagen och veckan. Flödesschema om vad och hur som sker under en dag  

Reflektion tillsammans med barnen görs löpande under dagen när behov finns.

Undervisningen är för alla barn och utförs utav alla pedagoger på avdelningen. Förskolläraren leder och ansvarar men hela arbetslaget deltar i planering, genomförande och utvärdering.

 

Mål: Att alla barn är trygga och vet hur dagen och veckan ser ut.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: