👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Häxprocessen

Skapad 2019-09-27 11:00 i Glömstaskolan Huddinge
Grundskola 6 Historia
Häxprocessen, en historisk tillbakablick.

Innehåll

Arbetsområdet Häxprocessen arbetades med under flertalet veckor i början på ht19. Gör nu matrisen i efterhand för att se ifall jag kan använda Unikum för att bedöma elever så även VH får tillgång till resultat. Om det är ett bra sätt så kommer jag fortsätta använda matriserna här. 

Matriser

Hi
Häxprocessen bedömning

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att..
Extra insats krävs
E
C
A
Faktakunskaper
* Kunna fakta kring häxprocessen
Du har grundläggande kunskaper kring häxprocessen.
Du har goda kunskaper kring häxprocessen.
Du har mycket goda kunskaper kring häxprocessen.
Resonemang
* Kunna föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av häxprocessen.
Du kan föra enkla resonemang om orsaker och konsekvenser av häxprocessen.
Du kan föra utvecklade resonemang om orsaker och konsekvenser av häxprocessen.
Du kan föra välutvecklade resonemang om orsaker och konsekvenser av häxprocessen.
Källor
* Kunna analysera källmaterial och dra egna slutsatser utifrån olika källor.
Du kan dra enkla slutsatser och resonera utifrån det.
Du kan dra utvecklade slutsatser och resonera bra utifrån det.
Du kan dra välutvecklade slutsatser och resonera bra utifrån det.
Då och nu
* Kunna förstå hur historia påverkar vår tid idag och kunna resonera kring det.
Du kan jämföra och se likheter och skillnader på ett enkelt sätt.
Du kan jämföra och se likheter och skillnader på ett utvecklat sätt.
Du kan jämföra och se likheter och skillnader på ett välutvecklat sätt.