Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht -19 Tema: JAG

Skapad 2019-09-27 11:13 i Förskolan Pärlan Fristående förskolor
Förskola
Få en förståelse för sin egen identitet och självkänsla, vem är jag, hur ser jag ut, min familj, vad tycker jag om osv. Hur ser mina kompisar ut, vad tycker dem om osv.

Innehåll

 

1. Målområde: vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå?

Syfte (generativ fråga)

Vi vill att barnen ska få en stark självkänsla och få tilltro till sin egen förmåga samt förståelse för sin omgivning för att växa som individer.

 

   

Barnens intressen initiativ, behov

 

 

Tema: JAG 

 

Barnens intresseområden fångas upp under temats gång

Förståelse

 

 

Få en förståelse för sin egen identitet och självkänsla, vem är jag, hur ser jag ut, min familj, vad tycker jag om osv. Hur ser mina kompisar ut, vad tycker dem om osv.

Förmågor

 

 

Förmåga att synas, höras inför andra, se sig som en tillgång i gruppen samt få ett samspel med omgivningen.  

Förskollärarens förhållningssätt

 

 

Vara närvarande, delaktiga och samspela med barnen, utmana dem till att våga utforska och lära känna sig själv och sin omgivning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetsplan: 

* Genom att använda oss utav smågrupper

* Totte

* Sagor, flano

* Lek 

* Gruppstärkande aktiviteter

* Skapande

 

Formativ uppföljning: Observation och dokumentation görs kontinuerligt. Fredagsplaneringar 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: