👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivrummet Zick-Zack

Skapad 2019-09-27 11:16 i Storvretaskolan Uppsala
Skrivträning, genrepedagogik
Grundskola 4 Svenska som andraspråk
Att skriva en text är nästan som att bygga något. Om du till exempel ska bygga ett bord måste du veta vad bordet ska användas till och sedan göra en ritning. På samma sätt är det när du skriver en text.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att formulera sig i tal och skrift och att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Konkretisering av målen utifrån ZickZack Skrivrummet

Under arbetsområdet ska eleverna:

 • förstå vad syftet med olika textyper är- instruerande, förklarande, återberättande, beskrivande, argumenterande och berättande texter
 • lära sig hur olika texter är uppbyggda, vilka delar de består av och i vilken ordning delarna kommer
 • lära sig vilka språkliga drag som är typiska för de olika texttyperna och träna på att använda dem
 • öva det de lärt sig på Steg 1 och 2 samt tillsammans i klassen/gruppen och med lärarens hjälp skriva gemensamma texter
 • på egen hand kunna planera och skriva en text av varje texttyp

Hur undervisningen kommer att gå till

Klassen arbetar med en texttyp i taget.

 • Förförståelse/förkunskaper: Eleverna ges möjlighet att se och läsa många exempel på den aktuella texttypen.
 • Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen texttypens innehåll, syfte och struktur.
 • Steg 2: Eleverna får arbeta med de språkliga drag som är typiska för den aktuella texttypen (grammatik, sambandsord, ämnesspecifika ord, språkliga knep osv.).
 • Steg 3: Klassen/gruppen skriver tillsammans med läraren en gemensam text och över då på det de lärt sig på Steg 1 och Stg 2.
 • Steg 4: Varje elev planerar och skriver på egen hand en text och bedömer den därefter tillsammans med sin lärare.

 

Dessa förmågor kommer att bedömas

 

Förmågan att...
- förstå syftet med den aktuella texttypen

- kunna använda de språkliga drag och strukturen som är typiska för texttypen

- kunna skriva en text med ett tydligt innehåll och anpassat till syftet 

                                                                                                                                      -

 

Hur eleven skall få visa sina förmågor

Eleven visar sina förmågor i en individullt skriven text, som lärare och elev sedan tillsammans bedömer med hjälp av en checklista.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6