Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vår skog

Skapad 2019-09-27 13:08 i Lövbrunna Dibber Sverige AB
Förskola
Utforska vår skog, Ute-Ugo. Vad finns det för träd, växter och djur? Matematik i naturmiljö Räkne-Reza, utöka ordförrådet och presentera alfabetet, Alfabeta, samarbete Hjärtrud, skapande och fantasi, Krea-Tiva, motorisk träning Rör-Else samt barnens egna val av lek Lek-Levi.

Innehåll

 

1. Undervisningsplanering

 

Varför?

Öka barns kunskap om träd,växter, årstidernas växlingar samt en del djur som tex myror, ormar, fåglar och fjärilar. Genom att ha skogen som utgångspunkt i vårt tema tänker vi att alla lärvänner blir delaktiga. Ute-Ugo vi är ute i naturen, Lek-Levi och Rör-Else lek och aktiviteter i skogen, Krea-Tiva skapande med olika material och idéer från skogen, Räkne-Reza utomhusmatematik och geometri, Alfa-Beta presenterar en bokstav från alfabetet samt Hjärtrud att vi gör detta tillsammans hela barngruppen samt alla lärvänner. 

 

 

Hur ska undervisningen genomföras? 

Höstterminen 2019 

Vi går till skogen en förmiddag i veckan med hela barngruppen, 12 stycken barn. Med start vecka 34. I skogen presenterar Katarina en matematikuppgift som genomförs därefter barns egna val av lek. Dokumentera barnens utbildning. Alfa-Beta presenterar en bokstav per vecka tillsammans med föremål som börjar på denna bokstav. 

 

Höstterminen 2019

V. 34: Vi pedagoger och Ute-Ugo presenterar skogen med dess omgivning och innehåll. Barnen får leka efter eget val, Lek-Levi. Barnens uppdrag är att plocka korta pinnar att ta med till förskolan som torkas. Fotografera olika träd och växter. 

V. 35: Tärningsuppdrag, rörelse och natur. I förskolan målas pinnarna.

V. 36: Leksaker vid repet. Limlacka och dekorera våra pinnar. 

V. 37: Mäta träd. Började inreda vårt naturrum.

V. 38: Mönster. Myror och myrstack i vårt naturrum.

V. 39: Tärningsuppdrag och fotograferade höstträden. I förskolan målar barnen höstträd.

V. 40: Naturuppdrag med små kort. Vi letar svamp. Göra svampar i trolldeg.

V. 41: Leta färger. Måla svamparna. 

V. 42: Prepositionsuppdrag. Plocka löv. Lacka svamparna.

V. 43: Bokstaven Aa. Måla Aa

V. 44: Höstlov.

V. 45: Bokstaven Bb. Lövtavlor. Måla Bb.

V. 46: Bokstaven Cc. Hitta grenar till julpyssel. Måla Cc.

V. 47: Bokstaven Dd. Måla Dd.

V. 48: Bokstaven Ee. Måla Ee.

V. 49: Bokstaven Ff. Måla Ff.

V. 50: Bokstaven Gg. Måla Gg.

V. 51: Bokstaven Hh. Måla Hh.


Vårterminen 2020
Vi fortsätter med besök i skogen, alfabetet och inför geometri - former i olika färger med rektangel, kvadrat, triangel och cirkel. Vi kommer även skapa med hjälp av sockerbitar. Barnen får bekanta sig med olika fåglar och bygg bon med ägg i trolldeg samt fjärilar och dess utveckling från ägg till fjäril med hjälp av pasta. Nya uteaktiviteter blir bokstavsjakt, fågeljakt och fjärilsjakt som tränar samarbete mellan barnen 2-3 barn i varje grupp samt ökad kännedom om bokstäver, fåglar och fjärilar. Någon vecka under vårterminen kommer vi även att städa/plocka skräp i ”Vår skog”.

 

V. 2: Bokstaven E e. Geometri

V. 3: Bokstaven F f. Geometri

V. 4: Bokstaven G g. Skogsbesök. Geometri - rektangel leta form.

V. 5: Bokstaven H h. Skogsbesök. Geometri - rektangel leta form.

V. 6: Bokstaven I i. Skogsbesök. Geometri - kvadrat leta form.

V. 7: Bokstaven J j. Skogsbesök. Geometri - kvadrat leta form.

V. 8: Bokstaven K l. Skogsbesök. Geometri - rektangel och kvadrat, bygga hus av sockerbitar.

V. 9: Sportlov. Skogsbesök

V. 10: Bokstaven L l. Skogsbesök. Geometri - rektangel och kvadrat, husbygge.

V. 11: Bokstaven M m. Skogsbesök. Geometri - triangel leta form.

V. 12: Bokstaven N n. Skogsbesök. Geometri - triangel leta form.

V. 13: Bokstaven O o. Skogsbesök. Geometri - rektangel, kvadrat och triangel.

V. 14: Bokstaven P p och Q q. Skogsbesök. Geometri - cirkel leta form.

V. 15: Bokstaven R r. Skogsbestånd. Fåglar. Geometri - cirkel leta form.

V. 16: Påsklov.

V. 17: Bokstaven S s. Skogsbesök. Fåglar. Geometri - rektangel, kvadrat, triangel och cirkel (robot).

V. 18: Bokstaven T t. Skogsbesök. Fåglar. Geometri.

V. 19: Bokstaven U u, V v och W w. Skogsbesök. Fåglar bygga bon.

V. 20: Bokstaven X x, Y y och Z z. Skogsbesök. Fåglar, trolldeg - ägg.

V. 21: Bokstaven Å å. Skogsbesök. Fåglar/Fjärilar.

V. 22: Bokstaven Ä ä. Skogsbesök. Fjärilar.

V. 23: Bokstaven Ö ö. Skogsbesök. Fjärilar.

V. 24: Skogsbesök. Fjärilar.

V. 25: Midsommar. 

  

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Vi samtalar om temat i skogen samt vid undervisningstillfällena i hel- eller halvgrupp. Vi dokumenterar med bilder som sätts upp på väggen för barn och vårdnadshavare. Barnen tittar och kommenterar bilderna enskilt eller i grupp.Vi kommer även att använda i-paden för att reflektera över undervisningstillfällena i utbildningen. 

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 Alla barn och pedagoger på avdelningen deltar i detta tema. 

 

Vad är målet med undervisningen? 

Alla barn har fått ökat kunnande om träd, växter, djur, kretslopp och årstider, fåglar, fjärilar samt olika geometriska former och färger.

Alla barn ska få möjlighet att få kunskap om grundläggande matematik såsom mönster, mätning, taluppfattning, sortering och rumsuppfattning. 

Alla barn har utökat ordförrådet samt fått kännedom om alfabetet.

Alla barn känner igen sitt namn.

Alla barn har fått miljöombyte och nya utmaningar såsom gå i led, lära känna närmiljön.

Alla barn har fått använda olika material i skapande inom arbetet. 

Alla barn får känna sig delaktiga både som enskild individ och som grupp.

 

 Uppföljning: 

Höstterminen 2019
V. 34: Skogsbesök. Vi pedagoger och Ute-Ugo presenterar skogen med dess omgivning och innehåll. Barnen får leka efter eget val, Lek-Levi. Barnens uppdrag är att plocka korta pinnar att ta med till förskolan som torkas. Fotografera olika träd och växter. Vi genomförde ovanstående.

V. 35:  Skogsbesök med matematik - Tärninhsuppdraget, rörelse och natur. I förskolan målas pinnarna. Allt genomfördes.

V. 36: Sjukdomsfrånvaro

V. 37: Skogsbesök med matematik- Leksaker vid repet. Limlacka och dekorerade våra pinnar. Genomfördes.

V. 38: Skogsbesök med matematik - Mäta träd. Började inreda vårt naturrum. Genomfördes.

V. 39: Skogsbesök med matematik - Mönster. Myror och myrstack i vårt naturrum. Genomfördes.

V. 40: Skogsbesök med matematik- Tärningsuppdrag och fotograferade höstträden. I förskolan målar barnen höstträd. Genomfördes.

V. 41: Skogsbesök med matematik- Naturuppdrag med små kort. Vi letar svamp. Göra svampar i trolldeg. Genomfördes.

V. 42. Skogsbesök med matematik- Leta färger. Plocka löv. Måla svamparna. Genomfördes.

V. 43: Sjukdomsfrånvaro. Lackade svamparna. Genomfördes.

V. 44: Höstlov

V. 45: Skogsbesök med matematik- Prepositionsuppdrag. Genomfördes.

V. 46: Skogsbesök med matematik- Bokstaven Aa. Måla Aa. Genomfördes. Plockade grenar till julpyssel.

V. 47: Sjukdomsfrånvaro. Lövtavlor. Genomfördes.

V. 48: Skogsbesök med språk- Bokstaven B b. Måla B b. Genomfördes.

V. 49: Skogsbesök med språk- Bokstaven C c. Måla C c. Genomfördes.

V. 50: Skapande inför jul istället

V. 51: Skogsbesök med språk-Bokstaven D d. Måla D d. Genomfördes.

 

Vårterminen 2020
V. 2: Bokstaven E e. Geometri. Genomfördes.

V. 3: Bokstaven F f. Geometri. Genomfördes.

V. 4: Bokstaven G g. Skogsbesök. Geometri - rektangel leta form. Genomfördes.

V. 5: Bokstaven H h. Skogsbesök. Geometri - rektangel leta form. Genomfördes.

V. 6: Bokstaven I i. Skogsbesök. Geometri - kvadrat leta form. Genomfördes.

V. 7: Bokstaven J j. Skogsbesök. Geometri - kvadrat leta form. Genomfördes.

V. 8: Bokstaven K l. Skogsbesök. Geometri - rektangel och kvadrat, bygga hus av sockerbitar. Flyttas framåt.Blev triangel istället.

V. 9: Sportlov. Bokstaven L l. Genomfördes.

V. 10: Bokstaven M m. Genomfördes. Skogsbesök. Ingen skog pga sjukfrånvaro i huset.  Geometri - rektangel och kvadrat, husbygge. Genomfördes.

V. 11: Bokstaven N n. Skogsbesök. Geometri - cirkel leta form. Genomfördes.

V. 12: Bokstaven O o. Skogsbesök. Geometri - cirkel leta form. Genomfördes.

V. 13: Bokstaven P p och Q q. Skogsbesök. Geometri. Sjukfrånvaro.

V. 14: Bokstaven P p och Q q. Skogsbesök. Geometri. Genomfördes.

V. 15: Bokstaven R r. Skogsbesök. Fåglar. Geometri. Sjukfrånvaro.

V. 16: Påsklov. Bokstaven R r. Skogsbesök. Geometri - cirkel leta form. Genomfördes.

V. 17: Bokstaven S s. Genomfördes

V. 18: Bokstaven T t. Genomfördes.

V. 19: Bokstaven U u, V v och W w. Skogsbesök. Fåglar bygga bon. Sjukfrånvaro.

V. 20: Bokstaven  U u. Genomfördes.

V. 21: Medarbetarsamtal.

V. 22: Bokstaven V v och W w och X x, Y y och Z z Skogsbesök. 

V. 23: Bokstaven Å å, Ä ä och Ö ö. Skogsbesök. 

V. 24: Skogsbesök. 

V. 25: Midsommar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: