Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rör-Else ht-2019

Skapad 2019-09-27 13:08 i Lövbrunna Dibber Sverige AB
Förskola
Tema rörelse menar vi olika danslekar och sång samt fridans till ex Pippi, Lollo och Bernie och mini-röris.

Innehåll

 

Undervisningsplanering

 

Varför?

                     

 Barnen visade intresse för rörelse och musik. Väcka barnens intresse av hälsa och välbefinnande, utveckla grovmotorik, social samvaro och glädje genom leken.

 

Hur ska undervisningen genomföras?

 

Flera dagar i veckan tänker vi att barnen ska få prova på olika danser och rörelse vid varje undervisning tillfälle.

Vi pedagoger planerar och genomför undervisningen tillsammans.

 

V 37 Tema dans, rörelse Barnens egna val av dans till musik

V 38 Se ovan

V 39 Se ovan

V 40 Se ovan

V 41 Se ovan + Stort kalas med dans och musik

V42 Se vecka 37

V43 Se ovan 

V 44 Se ovan

V 45 Se ovan + Prova på ”riverstone”, balansövningar

V 46 Se vecka 37

V 47 Se ovan plus luciasånger

V48 Se ovan 

V 49 Se ovan

V 50 Se ovan

V 51 Se v 37

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 

Vi pratar med barnen om vår planerade aktivitet, introducera  olika material som fungerar för alla.

Därefter en dialog med barnen om dagens aktivitet.

 

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 För hela barngruppen på Blåsippan.

 

Vad är målet med undervisningen?

 

Barnen har lärt sig turtagning, tålamod vissa hänsyn och koncentration genom att lyssna på instruktioner. 

Att alla barn har utvecklar sin grovmotorik

Att alla barn känner glädje att röra sig

Att alla barn lär sig turtagning och öka tålamodet

Att alla barn lär sig visa hänsyn och hjälper varandra

Att alla barn har ökat sin koncentrationsförmåga

Att alla barn tränar på instruktioner

Att alla barn har fått utökat intresse för hälsa och välbefinnande 

 

 

Uppföljning:

 

Se under rubrik ” Hur ska undervisningen genomföras”

 Vi har genomförde allrörelse och musik utom vecka 43 frånvaro för sjukdom

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: