Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten åk 1

Skapad 2019-09-27 13:14 i Vaksalaskolan Uppsala
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Bild Svenska
Nu är det höst. Träden har vackra färger och luften är frisk. Men vad är det egentligen som händer i naturen på hösten? Det ska du få lära dig mer om.

Innehåll

Vad ska du få lära dig mer om?                         

- Vilka månader som ingår i hösten
- Hur ser det ut i naturen på hösten? Vad händer med träd och växter?
- Lära dig om några olika träd
- Vad gör olika djur under hösten?
- Några av våra vanligaste svampar

Hur ska du få lära dig om hösten?

Du kommer att få:

                              Höra faktatexter

                              Se på bilder

                              Vara ute i naturen och se dig omkring

                              Plocka löv

                              Samtala om hösten

                              Se på film om hösten 

                              Skriva enkla faktatexter

                              Rita bilder

Hur ska detta bedömas?

Du kommer att få visa genom samtal och uppgifter att du förstår hur naturen förändras under hösten.Vilka förmågor kan tränas?

 • Analysförmåga: Beskriva orsak och konsekvenser, föreslå lösningar, förklara och påvisa samband, växla mellan perspektiv, dra egna slutsatser.
 • Kommunikativ förmåga: Samtala, föra diskussioner, motivera, presentera, framföra och bemöta argument.
 • Begreppslig förmåga: Förstå innebörden av begrepp, använda dem och relatera dem till varandra.
 • Förmågan att hantera information: Söka, samla, strukturera och kritiskt granska information, skilja mellan fakta och värderingar, avgöra källors trovärdighet.

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: