Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO-boken Puls

Skapad 2019-09-27 13:14 i Öregrunds skola Östhammar
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
I SO-boken får du det centrala innehållet från Lgr11; geografi, religion, samhälle och historia. Vi lägger grunden till begreppsförståelsen och kopplar fakta till dina egna erfarenheter via barnen i boken.

Innehåll

 

Mål

 • Att du ska känna till människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt + införande av jordbruket.
 • Du ska få kännedom om tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • Hur du kan se spår i naturen av forntiden och i språkliga uttryck

Undervisning

Vi kommer att:

 • läsa i läroboken
  diskutera
 • analysera
  se utbildningsfilm från ur.play.se och ne.se
 • dokumentera i arbetsböcker

Bedömning

 • uppmärksamhet och deltagande på lektionerna och i diskussioner
 • genomförande av arbetsuppgifter på lektioner
 • du kommer att få fylla i bedömningstabellen för so som finns i Lärarboken i so-puls
 • du ska göra kunskapsproven Minns du? på ca en A4sida  efter varje arbetsområde

Tid

1 läsår

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3

Matriser

SO
SO åk 1-3

Träna analytisk och begreppslig förmåga.
 • SO  1-3
Du känner till ordet rättighet och kan nämna någon rättighet.
Du har goda kunskaper om några mänskliga rättigheter och dina rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemma.
Du har grundläggande kunskaper om flera mänskliga rättigheter och kan ge flera exempel på vad det innebär i skolan och hemma
Träna kommunikativ förmåga och göra reflektioner.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du vet att det finns olika regler i skolan och du vet att vissa beslut tas genom att man bestämmer tillsammans.
Du kan berätta om flera regler i skolan och i samhället. Du kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför det kan behövas.
Du kan beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Träna analytisk och begreppslig förmåga.
 • SO  1-3
Du vet att man använder pengar för att betala med. Du kan avgöra rimligheten i vad tex en bil gentemot en godisbit kan kosta.
Du vet att man kan betala med olika medel tex. kontanter och kontokort. Du vet vad några olika för dig viktiga varor kan kosta.
Du beskriver några olika betalningsformer och anger vad några varor och tjänster kan kosta.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Du vet att människor bor på olika ställen i samhället. Du förstår att människor bor på olika ställen beroende på hur naturen ser ut.
Du kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du vet att det finns olika yrken. Du kan nämna några olika yrken och vet vad de gör.
Du kan ge exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Du kan berätta om några viktiga samhällsfunktioner.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Du vet att människor kan flytta från en plats till en annan. Du vet att en flytt kan påverka de som flyttar.
Du kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan.
Du kan ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Du känner till att det du gör kan påverka miljön. Du beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön.
Du kan ge förslag på hur du ska göra för att vara rädd om naturen.
Du vet vad hållbar utveckling innebär.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Du känner till att det finns trafikregler. Du vet att det finns trafikregler och varför man ska följa dem.
Du känner till farliga platser i närområdets trafikmiljö. och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Du kan ge exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Förmåga att hantera information och analysera den. Kunna hantera historiska begrepp.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du vet lite om hemortens historia. Du vet lite om att människor inte alltid har levt som vi lever nu.
Du kan berätta om några skillnader i hur människor levde förr och nu. och du kan ge exempel på att människor inte levde som vi gör nu.
Du kan ge exempel på att människor inte levde som vi gör nu utifrån närområdets platser, byggnader, intervjuer och litteratur.
Förmåga att kommunicera, analysera och förstå begrepp.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du vet att det finns olika religioner.
Du känner till några platser för religionsutövning. Du vet något om kristendom, judendom och islam.
Du kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Förmåga att kommunicera, analysera och förstå begrepp.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du vet att Bibeln innehåller olika berättelser och att människor i Sverige har trott på olika gudar.
Du känner till några delar ur Bibeln och vet att kristendomen hade en stor roll i skolan förr.
Du kan återge någon berättelse ur Bibeln och känner till några berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Förmåga att ta del av information, kommunicera och analysera.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du känner till att det finns olika medier som vi får information från. Du kan prata om saker som händer i samhället på ett enkelt sätt.
Du kan prata om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Du kan också söka information om samhället genom enkla intervjuer, observationer och mätningar,
Förmåga att hantera information, kommunicera och analysera.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du kan berätta om platser och länder som är viktiga för dig.
Du känner till vad karta, jordglob och väderstreck är.
Du kan hitta och namnge de olika världsdelarna på jordgloben.
Förmåga att hantera information och analysera den. Kunna hantera historiska begrepp.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du vet att människans historia har förändrats genom åren och känner till forntiden.
Du vet hur en tidslinje är uppbyggd och i vilken ordning tidsperioderna istid, stenålder, bronsålder och järnålder kommer.
Du kan berätta om hur människor levde under de olika tidsperioderna och känner till att de lämnat spår efter sig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: