👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild årskurs 5

Skapad 2019-09-27 13:18 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola 5 Bild

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Syftet med att använda bild är  att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser.

 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med undervisningen är att du ska utveckla kunskaper om att skapa och presentera bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska hjälpa dig att utveckla förståelse för hur bildbudskap utformas.

Du  kommer att utveckla följande förmågor:
- Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga verktyg och med olika material.
- Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

- Ha kännedom om olika konstnärer och deras verk.
-Använda viktiga begrepp för att kunna berätta om bildens utformning och budskap.

Undervisning och arbetsformer

Beskrivning av arbetsområde/tema

 • I början av terminen kommer vi att arbeta med linjer och konturer, samt deras betydelse för bilder, sk "line drawings" inspirerade av Pablo Picasso.
 • Vi kommer att lära oss om olika konstnärer och deras verk och diskutera om deras form och budskap.
 • Vi kommer att framställa olika typer av konst, bland annat egna porträtt  med hjälp av olika tekniker och material.
 • Vi kommer att framställa säsongsbetonade bilder i samband med årstidsväxlingar och högtider. 

 

 

 Bedömning - vad och hur

Jag kommer att titta på :

 • Hur du använder olika redskap och tekniker för att skapa bilder.
 • Hur aktiv du är när det gäller att komma på idéer som driver arbetet framåt, arbetsprocessen.
 • Om du har kännedom om kända konstnärer och deras konst, samt känner till några olika konstformer.
 • Att du förstår och använder viktiga begrepp inom bildämnet.
 • Att du kan diskutera kring olika typer av bilder, samt.analysera deras budskap

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Kopia av bedömningsmatris bild åk 4-6

Förmåga
Har ännu ej nått målen
--->
--->
--->
 • Bl
Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Har inget syfte med mitt arbete och funderar inte kring budskapet.
Har ett syfte med mitt arbete men ibland krävs det en förklaring till betraktaren för att förstå budskapet.
Har ett klart syfte med mitt arbete och budskapet framgår för betraktaren.
Har ett klart syfte med mitt arbete och budskapet framgår tydligt för betraktaren.
 • Bl
Skapa bilder med hjälp av hantverksmässiga och digitala tekniker, material och verktyg
Behöver mycket stöd från läraren för att söka reda på rätta tekniker, material och verktyg för att skapa mina bilder.
Är på väg att lära sig hantera hantverksmässiga och digitala tekniker, material och verktyg men måste träna mer. Kopierar/kalkylerar för det mesta mina bilder, men kan ibland förändra dem.
Kan hantera hantverksmässiga och digitala tekniker, material och verktyg, men visar ibland viss osäkerhet och frågar ibland om hjälp. Skapar egna bilder och den personliga stilen är på väg att utvecklas.
Hanterar hantverksmässiga och digitala tekniker, material och verktyg på ett säkert sätt. Har hittat en personlig stil, använder och finslipar den.
 • Bl
Undersöka och presentera olika ämnesområden.
Har svårt att arbeta undersökande utan vill ha/behöver klara och tydliga uppgifter. Vill helst inte presentera och visa sina bilder för andra.
Kan arbeta processinriktat men behöver stöd och hjälp från läraren. Presenterar och visar sina bilder med hjälp av läraren.
Arbetar processinriktat och väljer vägar i processen som med viss bearbetning leder framåt. Presenterar och visar sina bilder.
Arbetar processinriktat och väljer vägar som leder framåt. Presenterar och visar sina bilder och kommer med egna tankar och idéer till presentationen.
 • Bl
Analys och bildtolkning
Behöver stöd för att förstå bildens syfte och sammanhang. Behöver stöd för att uttrycka egen åsikt.
Förstår och funderar kring bildens syfte och sammanhang. Uttrycker en egen åsikt kring bilders uttryck och funktion.
Förstår och motiverar till viss del bildens syfte och sammanhang. Motiverar sin egen åsikt kring bilders uttryck och funktion. Funderar och resonerar kring bilden utifrån personliga erfarenheter och kopplar sitt resonemang till omvärlden.
Förstår och motiverar väl bildens syfte och sammanhang. Argumenterar för sin egen åsikt kring bilders uttryck och funktion. Funderar och resonerar väl kring bilden utifrån personliga erfarenheter och drar paralleller till omvärlden och andra sammanhang.