Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Focus på motorik genom ett grön flagg och hållbart utvecklingsperspektiv

Skapad 2019-09-27 13:22 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Barnen har blivit medvetna om sin kropp och kommer genom motoriska utmaningar få möjlighet att vidareutvecklas i den. Vi skapar möjlighet för barnen att genom lust och glädje utmanas utifrån egna förutsättningar. Detta ger möjlighet till utveckling och att koordinationen förfinas.

Innehåll

Hösten 2019

Veronika, Camilla O och Maria

 Var är vi

Barnen har visat stort intresse med att röra på sin kropp genom sång och musik. 

Denna planering kopplas till ett av de prioriterade målen i vårt arbete med Grön flagg för Klöverstugans förskola.

Vart ska vi

Vi vill att barnen ska kunna känna tillit till sin egen förmåga, utifrån varje individs förutsättningar. Barnen ska få uppleva att de behärskar sin kropp och visar intresse för att utmana sig själv i att prova på olika motoriska aktiviteter. 
När vi har arbetat färdigt med denna planering vill vi se att

• Alla deltar med lust och glädje utifrån sina förmågor 

Förmågor:

Minne: att komma ihåg och uppleva förväntan.

Självbild: att veta vem man är och vad man kan.

 

Hur gör vi

• Rörelseaktiviteter i grupp

           1: Rörelse med babblarna ( genom projicera med projektor på storbild)

           2: Lekar med motoriskt innehåll

           3: Miniröris

• Utforska hinderbanan när vi är ute. Utmana och få barnen intresserade för den. 
• Utforska och leka på vår gård

• Yoga/avslappning varje dag

• Promenader minst 2 gånger på en månad

• Generation Pep

• Då intresset är stort för babblarna ska vi lyfta in dem i vår undervisning.

• Filma våra miniröris pass, speciellt i början för att få ett nuläge samt i slutet för att se progressionen.

 

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera i Unikum på gruppnivå samt minst ett individuellt lärloggsinlägg per barn kopplat till ett av läroplansmålen där barnet visar intresse för någon av aktiviteterna. Vi kommer även att dokumentera på reflektionsväggen inne på avdelningen.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: