Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och miljö - utflykt årstidsobservationer 19/20

Skapad 2019-09-27 13:31 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
natur och miljö
Förskola
En gång i veckan går avdelningen på utflykt. Vi kommer under året undersöka, dokumentera och samtala om årstidsväxlingarna och deras uttryck.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vad är intressant för barnen?

Reflektera utifrån vad barnen gör och säger.

Vilka lärprocesser är barnen inne- vad är det barnen försöker förstå?

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte är att skapa ett regelbundet och återkommande tillfälle där barnen får möjlighet att upptäcka, undersöka, diskutera och själva dokumentera årstidsväxlingarna i naturen

Mål - Se läroplanskopplingar nedan

 

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

- deltar aktivt i undersökandet av årstidsväxlingarna

- reflekterar kring det faktum att naturen ändrar sitt uttryck under årets gång.

 

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - På våra utflykter kommer vi då och då göra nedslag där vi reflekterar över naturens skepnad. Barnen deltar i fotodokumentationen som sedan sätts upp runt vår kalender i samlingen där vi kan reflektera över årstidernas växlingar och naturens förändrade utseende.

Förutsättningar - Under vissa torsdagar i båda grupperna

Dokumentation - Unikum samt uppsatta bilder samt skriftliga reflektioner från barnen

 

Förberedelser, Ipad och anteckningsbok

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: