👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården

Skapad 2019-09-27 13:46 i Johannesbäck grundsärskola Uppsala
Grundsärskola F – 4 Kommunikation Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet Vardagsaktiviteter
Du kommer få chansen att utveckla dina kunskaper kring livet på bondgården. Du kommer få möjlighet att lära dig mer om de vanligaste djuren på bondgården. I temat arbetar du ämnesövergripande och varvar praktik med teori.

Innehåll

 

Konkretisering av syftet

 

 1. Att få uppleva bondgården och dess miljö med alla dina sinnen
 2. Ha kännedom om de vanligaste bondgårdsdjuren, ko, gris, häst, höns, får och get.
 3. Delta i samtal om djurets olika delar samt namnen på mamman, pappan och barnet inom djurfamiljen. 
 4. Delta i samtal under tiden vi läser enklare faktatexter och filmer. 
 5. Delta i samtal om vilka varor vi som konsumenter får från djuren.
 6. Delta i samtal om var djuren bor, vad de äter och hur de låter.
 7. Delta i samtal om olika jordbruksmaskiner.
 8. Ha kännedom om bonden och hens arbetsuppgifter

 

Undervisningens innehåll

Vi kommer att:

- Titta på bondgårdsfilmer

- Läsa enklare faktatexter om bondgårdsdjuren och om bönder

- Skapa bondgårdsdjur i lera 

- Prata om vilken mat som kommer från bondgården 

- Skriva enklare faktatexter 

- Prova på att göra ost, smör, grädde och tillaga enklare rätter. Smaka!

- Göra studiebesök på 4H- gården

- Göra ett studiebesök på  Jälla naturbruksgymnasium där vi kommer att titta på olika djur och maskiner.

- Karda ull

- Dokumentation genom att klistra in bilder och korta texter efter varje genomfört arbetsområde

-Läsa böcker och sjunga kring ämnet

- dramatisera olika djur

 

  

Bedömning

 

-Tipspromenad

-Forms (digitalt frågeformulär) efter avslutat arbetsområde

-Observationer om hur delaktig du är och hur du bidrar på lektionerna utifrån dina förutsättningar

-Övningar på activ board

- Under dokumentationen efter genomfört arbetsområde visar du vad du lärt dig/visar igenkännande på bilder

- Att du är aktiv och visar intresse under studiebesöken

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-3
 • Dramatisering av berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  1-3
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.
  ES  1-3
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd.
  ES  1-3
 • Kommunikation i olika sammanhang, till exempel under raster eller med digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  1-3
 • Recept och instruktioner och hur de kan följas.
  VAA  1-3
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  1-3
 • Platser i närmiljön som har betydelse för eleven.
  VAA  1-3
 • Yrken och verksamheter i samhället.
  VAA  1-3
 • Människans upplevelser med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-3
 • Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.
  VEU  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.
  VEU  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-3