Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2019-09-27 14:09 i Stjärnan Dibber Sverige AB
Förskola
Solen och Mars samarbete i skogen. Alla barn ska få en möjlighet att komma ut i skogen för att gemensamt och individuellt skapa lärande. Skogen ska vara rolig, äventyrlig samt utmanande för alla barn.

Innehåll

Varför går vi till skogen?

I skogen får samtliga barn möjlighet att känna frihet, kravlöshet och bli stärkta i sin motoriska förmåga samt hälsa och välbefinnande. Genom att erbjuda barnen olika aktiviteter när vi är i skogen kan samtliga barn få inflytande över sitt eget lärande.

Hur?

Barnen är indelade i lingon och blåbär både på Mars och Solen. 3 pedagoger går tillsammans med lingon respektive blåbär på tisdagar (lingon) och torsdagar (blåbär). Framme i skogen startar vi upp aktiviteterna genom att ha en gemensam samling där vi även passar på att äta frukt. Vi går igenom våra gemensamma förhållningsregler såsom hur långt man får gå, hur vi är mot naturen och hur vi är en bra kompis. 1 pedagog dukar upp olika material på "flygande mattan" och är således ansvarig när barnen får välja att kvittera ut en aktivitet. Förslag på vad som ska erbjudas är: Naturböcker, luppar, sked (för att kunna gräva och upptäcka i jorden med), ritpapper och pennor, matematik-kort etc.

1 pedagog är alltid vid flygande mattan och de andra 2 är löpare och följer barnen i deras upptäckter. Vi pedagoger ska vara lyhörda, närvarande och nyfikna utefter alla barnens upptäckter.

Mål/Syfte

  *Att få en grupp barn att kunna vara självständiga även i skogen där det inte finns tydliga gränser

 *Att barnen ökar på sin kunskap om växter, natur och hållbar utveckling.

 *Att alla barn på äldresidan ska få ta del av Allemansrätten, en rättighet som är av största vikt för ett hållbart samhälle.

 *Att vi pedagoger kommer till en punkt där vi kan"sitta", och barnen vet de osynliga gränser

 

Reflektion: Efter varje skogsbesök har vi gemensam reflektion tillsammans med barnen, vi skapar en dokumentation som ligger till grund inför utvärdering av våra mål, samt möjlighet att spinna vidare utefter barnens intressen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: