👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter åk 1

Skapad 2019-09-27 14:36 i Vaksalaskolan Uppsala
En planering för arbetsområdet vintern.
Grundskola F – 3 Svenska NO (år 1-3) Bild Svenska som andraspråk
Nu ska du få lära dig lite mer om vintern, en av våra fyra årstider. Hur ser man att det är vinter och vad händer i naturen med djur och växter när det blir vinter.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

- Veta vilka månader som hör till vintern.

- Känna till traditioner och högtider som vi firar under dessa månader.

- Veta vad som händer i naturen på vintern.

- Veta vad vintern betyder för människor och djur.

- Känna igen vanliga vilda djur i vår skog.

- Känna igen våra vanligaste barrträd.

- Känna igen några vanliga vinterfåglar.

- Känna till några nya begrepp, som t.ex. årstid, månad, vinter...

 

 Hur ska vi lära oss detta?

- Lärarledda lektioner

- Diskussioner i klassrummet.

- Titta på film. 

- Göra bilduppgifter som anknyter till vinter.

- Skriva och berätta.

-Gå ut och titta i naturen

Hur ska detta bedömas?

Du kommer att få visa genom samtal och uppgifter att du förstår hur naturen förändras under vintern.

Vilka förmågor kan tränas?

 • Analysförmåga: Beskriva orsak och konsekvenser, föreslå lösningar, förklara och påvisa samband, växla mellan perspektiv, dra egna slutsatser.
 • Kommunikativ förmåga: Samtala, föra diskussioner, motivera, presentera, framföra och bemöta argument.
 • Begreppslig förmåga: Förstå innebörden av begrepp, använda dem och relatera dem till varandra.
 • Förmågan att hantera information: Söka, samla, strukturera och kritiskt granska information, skilja mellan fakta och värderingar, avgöra källors trovärdighet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3