Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklassen.

Skapad 2019-09-27 14:37 i Edsskolan Östhammar
Pedagogisk planering för matematik i förskoleklassen.
Grundskola F Matematik
Under läsåret får eleverna i förskoleklassen, på ett lekfullt och undersökande sätt, möta matematik. Detta för att väcka en nyfikenhet och ett intresse kring matematiska begrepp samt att visa att matematik finns runt omkring oss hela tiden. Vi vill skapa ett intresse för matematik genom praktiska övningar och ett lekfullt arbetssätt.

Innehåll

Mål - varför ska du jobba med detta?

För att kunna:

 • använda matematik i olika sammanhang.
 • väcka nyfikenhet och förståelse för olika delar inom matematiken.
 • upptäcka hur man har användning för matematiken i sin vardag.
 • använda siffror och tal.
 • få förståelse för grundläggande matematiska begrepp. 

Undervisning - så här kommer du att jobba med matematik under läsåret

 • Vi tränar med vektor på I-paden.
 • Vi arbetar utifrån lärarhandledningen "Livet i mattelandet". 
 • Vi tittar på "livet i mattelandet"
 • Vi tränar på att skriva siffror
 • Vi tränar på siffrors värde samt hur de kan sättas samman till större tal.

                                                     

Bedömning

  • Din förmåga att skriva siffror
  • Din förmåga att förstå siffrors värde och ordning
  • Din förmåga att kunna använda grundläggande matematiska begrepp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: